Nyheter

Turn utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Solenergiaktören Turn har certifierats som en av Sveriges bästa arbetsplatser av arbetskulturföretaget Great Place to Work. Enligt kartläggningen, som utförts bland Turns anställda under våren 2023, har Turn ett Trust Index på 92 %. I kategorier som individuell frihet, hänsyn till fritid och innovationskraft får Turn till och med högre betyg än Sveriges bästa arbetsplats.

Genom att använda outnyttjad mark till solparker kan Turn förse Sverige med god energi. Turn bygger, äger och förvaltar solcellsparker på lågproducerande mark och säljer vidare energin till svenska företag. Målet är att Turn ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. För att realisera de ambitiösa tillväxtplanerna ska Turn utöka sitt team av medarbetare till över 100 personer de kommande fem åren och just nu växer man snabbt. För att lyckas rekrytera den bästa kompetensen har Turn en uttalad vision att bli den bästa möjliga arbetsgivaren.

– Vi jobbar väldigt hårt för att skapa bra energi – inte bara genom att anlägga solcellsparker utan också internt i vår företagskultur. Vi tror på att nyckeln till att bygga ledande bolag är att människor trivs och känner sig sedda och respekterade. Därför satsar vi otroligt hårt på just arbetskulturen och att varenda medarbetare ska trivas och utvecklas till sin fulla potential, säger Elin Forsberg, Head of People på Turn.

Arbetskulturföretaget Great Place to Work utvärderar arbetsgivare genom dialog och undersökningar bland medarbetarna. Arbetsgivarna bedöms i kategorierna kredibilitet, respekt, rättvisa, stolthet och sammanhållning. Inom respektive kategori finns en rad underkategorier som syftar till att på ett så brett sätt som möjligt kartlägga hur de anställda upplever både sin arbetsgivare och kulturen på arbetsplatsen. Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Trust Index. År 2023 landar Turns Trust Index på 92 %. I kategorier som individuell frihet i sin yrkesroll, hänsyn till fritid och återhämtning och uppmuntran till att prova på nya saker oavsett utkomst rankas Turn till och med högre än Sveriges bästa arbetsplats.

– För oss är den anställdas frihet det allra viktigaste: både i att kunna utföra sitt arbete och prova nya saker, såväl som att rent privat känna att det finns plats för fritid och återhämtning. Att vi inte bara får ett högt betyg generellt, utan högsta betyg i just de här kategorierna är det finaste kvitto vi kan få på att vi prioriterar rätt, säger Elin Forsberg.

Nästa steg för Turn är att genom workshops och dialog med anställda utveckla sätt att bli ännu bättre, med målet att bli inte bara Sveriges utan hela Nordens bästa arbetsplats.

Foto: Sebastian Ganso