Nyheter

Ny rapport: Energiintensiva industrier måste omvärdera energimodeller för att undvika nätinstabilitet

Energiintensiva industrier måste omvärdera energimodeller för att undvika nätinstabilitet enligt ny rapport

Nätinstabilitet och energisäkerhet fortsätter att vara utmaningar för industrier i hela Europa, en ny rapport lyfter därför fram lösningar för högenergianvändare att navigera på en komplex energimarknad och undvika driftstopp orsakade av problem med nätresiliens.

När prisstegringarna till följd av Europas energikris börjat sätta sig, kommer rapporten med titeln Race to Resilience, som indikerar att pågående energiinstabilitet innebär att strömförsörjning förblir ett stort problem för energiintensiva branscher som till och med riskerar brister i strömförsörjningen.

Enligt Aggreko är högenergianvändare över hela Europa i en prekär position när det gäller framtida energiförsörjning och säkerhet, särskilt som investeringar i kapacitet för förnybara energikällor ökar. När stödpaket för höga elkostnader i flera europeiska länder börjar avslutas under 2024 och EU:s gaspristaksavtalet löper ut i februari 2024, finns oro över att detta kommer att förvärra problemet ytterligare.

Utifrån detta undersöker rapporten hur anläggningar kan säkra tillräckligt med ström både nu och i framtiden och lyfter fram en reviderad strategi för decentraliserad energi som den väg framåt som kan förbättra försörjningstryggheten, minska överföringsförlusterna och minska koldioxidutsläppen.

Chris Rason, VD för Aggreko Energy Services:

– Europas oförutsägbarhet i kraftnäten, kombinerat med pågående energiinstabilitet, betyder att storskalig användning av autonoma modeller har potential att omvandla Europas energisystem. Samtidigt som många högenergianvändare har tagit sina första steg mot decentraliserade modeller är ett omvärderat synsätt på egna kraftkällor avgörande för att industrin ska kunna flytta framåt – särskilt med tanke på de kritiska frågorna som står på spel.

– Aggrekos Race to Resilience-rapport syftar därför till att överbrygga klyftan mellan dagens utmaningar av exponentiell energiefterfrågan och leveransstörningar, med morgondagens mål om säkerhet och hållbarhet.

Rapporten lägger stor vikt på mikronät, gasdrivna generatorer, kraftvärme och energilagring som decentraliserade lösningar som kan leverera ökad energiresiliens och ger praktiska exempel på dessa. Ett scenario var en 12MW industrianläggning som stod inför en planerad avstängning av den lokala kraftinfrastrukturen. Här installerade Aggreko ett mikronät, med ett dieselsystem tillsammans med gas och batterilösningar, för att ge anläggningen en komplett fristående lösning.

För att ge beslutsfattare något att utgå ifrån när de ska identifiera sådana modeller lyfter rapporten också fram flera beräkningsmodeller, utvecklade av Aggreko – Hire Vs Buy, Grid Compare, Data Centre Power Selector och Greener Upgrades calculators.

Chris avslutar:

– Utvecklingen av ny teknik har banat väg till motståndskraft genom mer autonoma, smartare och grönare energimodeller. Dock har uppgraderingar genom direktköp visat sig vara svårt på grund av störningar i försörjningskedjan och investeringskostnader. Överbryggningslösningar erbjuder ett riskfritt sätt att gör detta steg och balansera anläggning, vinst och produkt.

– Volatila marknader alltid har varit svåra att navigera, och det nuvarande tillståndet av energiinstabilitet, förvärrat av krångliga nätinfrastrukturer och tryck för att minska utsläppen har satt högenergianvändare på en nyckelvändpunkt. Lösningarna som presenteras i Aggrekos senaste rapport syftar därför till att belysa vägen mot nya energimodeller för Europas största industrier.

För att ladda ner den kostnadsfria rapporten Race to Resilience:

klicka här.