Nyheter

Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn

Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har gått in i en mer intensiv fas. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

Vattenhantering är ett omfattande och mycket viktigt arbete. Inledande möten med Länsstyrelsen har hållits med diskussioner om egenkontrollprogram och rutiner kring dessa för att säkerställa att vi uppfyller de krav och villkor som ställts på oss. Arbetet med att anlägga en stor klarningsbassäng om ca 90×50 meter samt dimensionering av ett vattenreningsverk pågår. 

Botnia Exploration har beslutat sig för att anlita Bergteamet som entreprenör för bergarbetena och ett avtalsförslag föreligger.

Bergteamet har en lång erfarenhet av underjordsarbeten och med deras lokala närvaro med huvudkontor i Boliden ser vi att de kommer bli en nära och bra samarbetspartner framöver.