Nyheter

EIB kommer att stödja industriplanen i den gröna given med 45 miljarder euro i ytterligare finansiering

EU-banken ökar storleken på sitt REPowerEU-paket med 50 procent och utvidgar berättiganden för att finansiera tillverkning inom senaste strategisk nettonollteknik. Ytterligare finansiering förväntas mobilisera investeringar på mer än 150 miljarder euro till 2027. EIB:s styrelse godkänner också 10 miljarder euro för projekt inom energi, innovation, företagsinvesteringar och utbildning samt för vatteninfrastruktur som förstördes av den turkiska jordbävningen

Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) kommer att öka sin finansieringsvolym för ren energi till ett nytt rekordstort belopp och utöka sitt riktade och extraordinära stöd för att bygga upp tillverkningskapacitet för senaste strategisk nettonollteknik och produkter. Paketet som godkändes i dag kommer att bidra väsentligt till de mål som anges i Europeiska kommissionens industriplan i den gröna given för nettonollåldern.

Vid sitt julimöte i Luxemburg beslutade EIB:s styrelse att öka de ytterligare medlen, som öronmärkts för projekt som är i linje med REPowerEU-planen utformad för att stoppa Europas beroende av import av fossila bränslen, till 45 miljarder euro. Denna ytterligare finansiering är utöver EIB:s redan betydande stöd för rena investeringar och utgör en ökning med 50 procent jämfört med det ursprungliga paketet på 30 miljarder euro som tillkännagavs i oktober 2022.

EIB:s styrelse beslutade också att bredda omfattningen av stödberättigade sektorer för att öka finansieringen för EU:s tillverkning inom senaste strategisk nettonollteknik samt utvinning, bearbetning och återvinning av kritiska råvaror. Den ytterligare finansieringen kommer att användas till 2027 och förväntas mobilisera investeringar på totalt mer än 150 miljarder euro för de berörda sektorerna.

– Vi utnyttjar hela bredden av vår tillgängliga finansiella kapacitet för att stödja Europas industriella konkurrenskraft, tillverkning och utbyggnad av kritisk teknik som kommer att leda oss till en snabb och rättvis omställning till nettonollutsläpp, säger EIB:s president Werner Hoyer. – Invånarna i vår union kan alltid räkna med sin banks orubbliga stöd.

Sektorer som förväntas kunna dra nytta av EIB:s stöd för toppmodern tillverkning innefattar solcells- och solvärmeteknik, land- och havsbaserad vindkraft, batterier och lagring, värmepumpar och geotermisk energiteknik, elektrolysanläggningar och bränsleceller, hållbar biogas, avskiljning och lagring av koldioxid samt nätteknik. Investeringar avseende utvinning, bearbetning och återvinning av relaterade kritiska råvaror är också stödberättigade.

EIB:s styrelse godkände också 10 miljarder euro i ny utlåning för projekt. Godkännandena innefattar ny vind- och solkraftsproduktion i Spanien och Österrike, uppgradering av elnätet i Italien samt en gigafabrik för tillverkning av battericeller till elfordon i Frankrike. Sammantaget är EIB på god väg att leverera på sina tillkännagivna stödåtgärder inom REPowerEU.

Styrelsen godkände också ett omfattande stödpaket på 400 miljoner euro för att återställa infrastruktur för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten samt grundläggande tjänster i samhällen och städer i sydöstra Turkiet som ödelades av jordbävningarna i februari. Utanför EU godkände styrelsen också finansiering för en ny elförbindelse mellan Ecuador och Peru, och strömlinjeformade finansieringen för småskaliga projekt inom ren energi och grön omställning runtom i Afrika.

Foto: Oto Zapletal