Nyheter

Lokalpolitiker: ”Pengarna räcker inte till vatten och avlopp – Staten måste hjälpa våra landsbygdskommuner”

”Vi fyra Bergslagskommuner, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora har 180 mil VA-ledningsnät (vatten och avlopp) på ca 40 000 invånare. De allmänna VA-ledningsnäten motsvarar ett kapital runt cirka sex miljarder och det finns 400 fastigheter för reningsverk, pumpstationer med mera motsvarande ett kapital om ytterligare cirka fyra miljarder.”

Det skriver Bengt Storbacka, oppositionsråd Lindesberg (S), Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ljusnarsberg (S), Mikael Wahlberg, kommunstyrelsens vice ordförande Nora (S) och Håkan Bergström, oppositionsråd Hällefors (S) i en debattartikel i Aftonbladet:

”Lägg därtill att på ett område där till exempel 50 hushåll levde på 60-talet, kanske endast fem hushåll finns kvar i dag. För taxekollektivet, de kunder som betalar taxa för vatten och avlopp, i små kommuner blir därför kostnaderna andelsmässigt väldigt stora. Det blir orimligt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/150o4l/s-lokalpolitiker-pengarna-racker-inte-till-vatten-och-avlopp

Foto: HeungSoon