Nyheter

Samarbete banar väg för geotermisk energi

Svenska deep tech-företaget Embedl, specialiserat på AI-forskning och -utveckling, har framgångsrikt samlat in 45 miljoner kronor under ledning av Spintop Ventures. I rundan ingår medfinansiering från European Innovation Council (EIC). Det extra kapitalet kommer att göra det möjligt för Embedl att förbättra sina kunders AI-system genom att göra beräkningsmodeller mindre komplexa. Detta resulterar i lägre energiförbrukning, högre genomströmning och bättre noggrannhet.

Embedls lösning ger betydande prestandaförbättringar vid utveckling av autonoma körsystem (AD) och avancerade körassistanssystem (ADAS) inom fordonssektorn. Det kommer också att tillåta AI att integreras i konsumentprodukter med mindre kraftfull hårdvara. Embedls lösning gör det också möjligt för användare att köra djupinlärningsalgoritmer på batteridrivna enheter, vilket annars skulle kräva överdriven energiförbrukning.

– Kunder använder Embedl för att få bättre prestanda för sin slutprodukt, snabbare tid till marknaden och minskade hårdvarukostnader, säger Hans Salomonsson, medgrundare och VD för Embedl.

Eftersom antalet AI-system fortsätter att växa inom olika branscher, blir energikraven för att underhålla dessa system ett stort problem. Genom att optimera AI på systemnivå strävar Embedl efter att minska energiförbrukningen och ha en positiv miljöpåverkan.

Baseload Capital, en ledande investeringsenhet dedikerad till att utveckla geotermisk energi globalt, tillkännagav idag sin andra strategiska investering från energiteknikföretaget Baker Hughes. Detta innovativa partnerskap sätter scenen för geotermisk energi och markerar en betydande milstolpe i jakten på ren, baslast och förnybara kraftlösningar för globala marknader.

Viktiga delar i partnerskapet:

Expandera global geotermisk projektutveckling: Genom strategiskt samarbete i flera regioner över hela världen kommer Baseload Capital och Baker Hughes att stärka projektutvecklingskapaciteten för geotermisk energi. Denna expansion syftar till att positionera geotermisk energi som en effektiv källa till renenergi för globala marknader.

Katalyserande marknadstillväxt: Samarbetet kommer att underlätta implementeringen av nya kommersiella och utvecklingsmodeller, driva på snabb marknadstillväxt och geotermisk kapacitetsökning online. Målet är att bana väg för en avsevärd ökning av geotermisk elproduktion, värme och kyla, som beräknas överstiga 100 % till 2050 (inklusive traditionella hydrotermiska källor).

Avancera nästa generations teknologier: Baseload Capitals geotermiska initiativ kommer att uppleva en transformativ uppskalning, eftersom samarbetet med Baker Hughes driver nästa generations geotermiska teknologier från pilotstadiet till kommersiell skala. Med inkluderandet av förbättrade och avancerade geotermiska system förväntas geotermiska sektorn växa 30 gånger till 2025.

Alexander Helling, VD för Baseload Capital, betonade betydelsen av branschöverskridande samarbete:

– Att utveckla långvariga, strategiska och fördelaktiga partnerskap är avgörande för att driva innovation och skala upp geotermisk kraft. Baker Hughes andra omgång av investeringar är ett exempel på vikten av att utnyttja tillgångar och expertis inom energisektorn för en snabb övergång till en global förnybar energimix.

Ajit Menon, Vice President för geotermisk energi, oljefältstjänster och utrustning på Baker Hughes, bekräftade företagets engagemang för lösningar med lägre koldioxidutsläpp och energiomställningen.

– Baker Hughes är dedikerade till att driva lösningar med lägre koldioxidutsläpp genom strategiska investeringar i viktiga tillväxtområden, kommenterar Menon och fortsätter: Vårt samarbete med Baseload Capital representerar en verkligt innovativ allians på geotermisk marknaden, som utnyttjar de unika styrkorna hos båda företagen för att snabbt expandera installerad geotermisk värmekälla. kapacitet.

Detta innovativa samarbete mellan Baseload Capital och Baker Hughes förebådar en ny era i det geotermiska energilandskapet, vilket ger rena energilösningar i global skala. Genom att kombinera expertis, resurser och en gemensam vision ligger dessa branschledare i framkant när det gäller att driva världen mot en grönare och mer hållbar framtid.