Nyheter

Nya medel till Exportcenter Väst

Det regionala samverkansprojektet Exportcenter Väst beviljas nya medel i syfte att stödja små och medelstora bolags exportsatsningar. Projektet drivs av Västsvenska Handelskammaren och är ett samarbete mellan några av landets främsta exportfrämjande aktörer.

För ett litet land som Sverige är den internationella handeln avgörande för välfärden, och det är därför betydelsefullt att fler företag satsar internationellt. I syfte att bättre möta små och medelstora företags internationaliseringsbehov tog den förra regeringen fram en satsning på regional exportsamverkan. Den regionala exportsamverkan för Västra Götaland och region Halland drivs sedan 2021 av Exportcenter Väst.

I dagarna beviljades Exportcenter Väst 17,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och region Halland under perioden 2023 – 2026. Projektet leds av Västsvenska Handelskammaren.

– Vi ser det som väldigt betydelsefullt att ha en drivande roll i att samla all expertis och se till att västsvenska SME-företag på ett enkelt sätt får tillgång till de olika stöd för exportsatsningar som finns, säger Jesper Öhrn, chef över internationell affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.

Utöver internationalisering bidrar Exportcenter Väst även till att stärka innovationskraften i Västra Götaland och Halland, vilket är en del av regionernas utvecklingsstrategier för 2021–2030. Ett ytterligare fokus där projektet kan stödja företag är inom hållbarhet.

– Idag har företag med en tydlig hållbarhetsstrategi större konkurrensfördelar och fler möjligheter till stöd än konkurrenter som står utan. I takt med att allt fler regelverk och lagar om hållbarhet implementeras är det viktigt för företag att förstå hur inte bara de själva, utan alla aktörer i leveranskedjan påverkas. Där ser vi att våra experter inom Exportcenter Väst kan hjälpa till, berättar Åsa Tegelberg, projektledare för Exportcenter Väst.

Följande exportfrämjande organisationer samarbetar i projektet:

Almi Halland, Almi Väst, Business Sweden, Business Region Gothenburg/Enterprise Europe Network (EEN), EKN Exportkreditnämnden, RISE/Industriell Dynamik, SEK Svensk Exportkredit, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer om Exportcenter Väst här: 

www.exportcentervast.se