Nyheter

Nytt samarbete för ökad hållbarhet och kundnytta inom smörjmedelsområdet

För att effektivt stärka livslängden på smörjmedel, och ytterligare förbättra hållbarheten inom smörjmedelsområdet, gör nu två starka marknadsparter gemensam sak. FUCHS, en av världens främsta smörjmedelsproducenter, och C.C. Jensen, marknadsledaren inom oljeunderhåll, vill tillsammans maximera hållbarheten hos redan använda smörjmedel inom industrin.

Hållbarhet och kundnytta är samarbetets gemensamma nycklar, men hållbarhetsarbete är komplext och kräver att man ser till hela process- och värdekedjan: från råvara och produktion till slutkunders användning av produkterna och hantering av uttjänta produkter. Genom att bidra till att minska sina kunders klimatavtryck bidrar de två företagen samtidigt till att minska sitt eget.

– Det är faktiskt en gemensam kund som ligger till grund för samarbetet, genom att visa på en ny dimension av kundnytta och hållbarhet som uppstått i samspelet mellan våra produkter, säger Nicklas Gustafsson, FUCHS försäljningschef Sverige på industrisidan.

Foto: Lisa Johnson