Nyheter

Neste investerar i enhet för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå

Neste har fattat det slutliga investeringsbeslutet om att påbörja byggandet av uppgraderingsanläggningar för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå i Finland. 

Med investeringen på 111 miljoner euro kommer Neste att bygga upp kapaciteten för att uppgradera 150 000 ton flytande plastavfall per år. Uppgradering är ett av de tre processteg som omvandlar flytande plastavfall till högkvalitativ råvara för ny plast: förbehandling, uppgradering och raffinering. Investeringen är en del av ett större projekt, (PULSE*) och har fått ett bidrag på 135 miljoner euro från EU:s Innovationsfond. När prjektet är implenterat fullt ut är målet en sammanlagd kapacitet på 400 000 ton per år.

Förbehandling och uppgradering av flytande plastavfall spelar en viktig roll i Nestes sätt att arbeta med kemisk återvinning. Det gör det möjligt för företaget att öka flexibiliteten vid bearbetning av plastavfall av lägre kvalitet, och skala upp omvandlingen av flytande plastavfall till högkvalitativ petrokemisk råvara, i det befintliga raffinaderiet i Borgå.

– Vi har utvecklat vår kapacitet för att bearbeta råmaterial cirkulärt vid Borgå-raffinaderiet under de senaste åren och nu kommer vi att bygga en storskalig anläggning. Den nya anläggningen, som producerar 150 000 ton flytande plastavfall, är planerad att färdigställas under första halvåret 2025.

Det säger Markku Korvenranta, Executive Vice President för Nestes Oil Products.

Projektet kommer att innebära att Neste bygger nya tillgångar vid Borgå-raffinaderiet, men man kommer även utnyttja befintliga resurser genom eftermontering, för att möjliggöra snabb och effektiv kemisk återvinning. Det uppgraderade flytande plastavfallet kommer sedan att bearbetas i det konventionella raffinaderiet där det kommer att ersätta en del av de fossila resurser som bearbetas vid Borgå-raffinaderiet.

Det nödvändiga förberedelsearbetet vid Borgå-raffinaderiet slutfördes under första halvåret 2023, vilket gör det möjligt att påbörja byggarbetet 2023 utan förseningar.

*) PULSE = Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy (förbehandling och uppgradering av förvätskat plastavfall för att skala upp cirkulär ekonomi). Projektet PULSE stöds av den Europeiska Unionen. Synpunkter och åsikter som kommer till uttryck är endast författarnas och representerar inte nödvändigtvis EU:s eller CINEA:s uppfattningar. Varken EU eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem. Neste är enda mottagare av Europeiska Unionens finansiering av PULSE-projektet.