Nyheter

Wärtsilä levererar lösning för uppgradering och förvätskning av biogas till Gasums bioLNG-anläggning

Wärtsilä levererar kunnande och utrustning till ett betydande svenskt bioLNG-projekt. Wärtsiläs lösning uppgraderar biogasen från jordbruksavfall och förvätskar den sedan till högklassig bioLNG. Beställningen gjordes av Gasum AB och installationen kommer att placeras vid företagets anläggning nära Götene i Sverige. Beställningen upptogs i Wärtsiläs orderbok i maj 2023.

När anläggningen är i drift kommer Wärtsiläs utrustning att kunna producera 25 ton bioLNG per dag. BioLNG bildas genom att man renar biogasen så att man avlägsnar svavelväte (H2S), koldioxid (CO2) och vattenånga innan den förvätskas och blir flytande vid -160 °C. Det har samma värmevärde och andra egenskaper som gör det användbart som ett miljömässigt hållbart bränsle fullt kompatibelt med fossil LNG.

Projektet vid Götene-biogasanläggning är mycket viktigt för oss. Det är det första av våra fem stora biogasanläggningsprojekt i Sverige under de kommande åren. Efter en grundlig och omfattande upphandling kändes det bra att kunna ingå avtalet med Wärtsilä. Vi har höga förväntningar på utrustningen och servicen och är övertygade om att Wärtsilä kommer att uppfylla dem, säger Eero Lallukka, Senior Manager, Procurement på Gasum. 

– Wärtsiläs koncernstrategi är inriktad på att minska koldioxidutsläppen från våra kunders verksamhet. Vår förmåga att uppgradera och förvätska biogas stöder fullt ut den här bioLNG-anläggningen och ligger helt i linje med vårt åtagande. Vi ser fram emot att kunna hjälpa Gasum i deras arbete med att expandera sin verksamhet för att främja gröna bränslealternativ, kommenterade Rolf Håkansson, Business Development Manager, Biogas Solutions, Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsiläs fullständiga leveransomfång omfattar leverans, installation och driftsättning av utrustningen för uppgradering och förvätskning. Leveransen är planerad till augusti 2024, och anläggningen förväntas vara i full drift i början av 2025.

Wärtsilä Gas Solutions är marknadsledande inom innovativa system och livscykellösningar för gasvärdekedjan. Våra huvudsakliga fokusområden är hantering av gas vid sjötransporter (lagring, bränsle, överföring och hantering av avkokningsgas (BOG)), gas till kraft, förvätskning och biogaslösningar. Vi hjälper våra kunder på resan mot en hållbar framtid genom att fokusera på livscykel, innovation och digitalisering.