Nyheter

Eneff: Marknaden behöver en normerande standard för energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) erbjuder Sveriges enda auktorisation för energieffektiviseringsföretag. Auktorisationen säkerställer att företagen levererar energitjänster och energieffektiva produkter till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet samt med klimatet och kundens bästa för ögonen. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som får företagen att sticka ut på en snabbt växande marknad.

Energieffektivisering ligger rätt i tiden, men det är snårigt för kunderna att hitta rätt företag och marknaden efterfrågar en normerande standard. Auktorisationen är framtagen tillsammans med beställare i branschen med syfte att lyfta marknaden och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir utförda. Eneffs auktorisation för energieffektiviseringsföretag är skapad för att underlätta för kunderna att hitta trovärdiga företag som utför energieffektiviseringsåtgärder. Susanne Lindqvist, energiansvarig på verkstadskoncernen Sandvik, är engagerad i Eneffs auktorisationsnämnd. Hon tror att auktorisationen kan leda till en högre trovärdighet inom branschen generellt.

– När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej, menar Susanne.

Auktorisationen har även stora fördelar för företagen som levererar energieffektiviseringstjänster och produkter. Det är en kvalitetsstämpel som får företagen att sticka ut på en snabbt växande marknad – en marknad där det är svårt för kunden att veta vilka företag som är trovärdiga och vilka aktörer som är oseriösa.

– Branschen upplever ett stort uppsving för energiarbete i alla dess former varför en auktorisering innebär en kvalitetsstämpel. Det gynnar både beställaren och oss som företag. För oss var det en självklarhet att bli auktoriserade inom energieffektivisering, för att visa nivån på vårt arbete. Vi är stolta över denna auktorisation! säger Peter Andersson, Senior Business Development Manager på L&T FM.

Att vara auktoriserad kan även öka företagets chanser att bli upphandlade. Eneff har varit i kontakt med flertalet organisationer och företag som kravställer med hjälp av Eneffs auktorisation, Statens fastighetsverk är ett – Granitor är ett annat.

– Vi vill använda auktoriserade företag i våra upphandlingar inom energieffektivisering. Detta förutsätter att det finns tillgängliga företag som är auktoriserade. Vår önskan är därför att denna auktorisation kan bli den normerande standarden inom området, säger Rickard Sjöqvist, hållbarhets- och teknikchef på Granitor

Vad innebär auktorisationen?

Auktorisationen är uppbyggd av en uppförandekod som företaget ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och kund har samma bild av arbetet som ska utföras samt en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget. Till auktorisationen finns också en expertnämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet. Alla företag behöver genomgå en utbildning innan de får titulera sig som auktoriserade. Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen vid utfört arbete kan kunden ta hjälp av Eneff för att medla, företaget som utfört arbetet kan även anmälas och kan bli av med sin auktorisation.

Bakgrund

Eneffs auktorisation för energieffektiviseringsföretag har funnits sedan 2017 men var tidigare uppdelad i olika produkt- och tjänsteområden. Från och med 2023 är det i stället en enhetlig auktorisation för energieffektivisering, med olika checklistor beroende på vilken energieffektiviseringstjänst eller produkt som företaget erbjuder. En enhetlig auktorisation innebär att många fler företag kan auktorisera sig, hela branschen öppnas upp och energieffektiviseringstakten kan öka. Auktorisationen blir också tydligare och mer lättförståelig; för både kund och möjliga auktoriserade företag.

I dagsläget är 13 företag auktoriserade, Eneff förutspår att denna siffra kommer att öka markant under kommande år.

Auktoriserade företag:

Bengt Dahlgren, Coor, Energiveritas AB, Energum, ECiS, Greencon, Industriell Laststyrning, L&T FM, Majornas energi & miljökonsult, Raksystems, Rejlers Energitjänster, Smartfront och Umeå Energi – energitjänster.