Nyheter

Skaraborg blir ett nav för den nya generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept

Miljö- och regionutvecklingsnämnden har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept. Det aktuella projektet som medfinansieras till hälften av industrin, totalt 16 miljoner kronor, ska komplettera den öppna laboratoriemiljön, ”ASSAR Labs” i den fysiska miljö som kallas ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

Projektet är en vidareutveckling av produktionen av elektriska drivsystem som ska förstärka miljön ASSAR Labs med ny utrustning – lämpad för utvecklingen i förkommersiella faser av tillverkning av kraftelektronik och nya elmotorkoncept. Det handlar om en utveckling av teknologier och kunnande som det finns tillgång till i mycket liten skala idag, även nationellt. Tidigare satsningar inom ASSAR Labs har påbörjat uppbyggnaden av kunnande och industriell produktionsutveckling för området.

–  Regionala utvecklingsuppdraget handlar om att vi som industriregion har möjlighet att påverka vår framtid, här i detta projekt, genom att stötta initiativ som ligger i linje med kompetensbehoven i framtidens hållbara industri och industrijobb. Projektet ökar möjligheterna till att vi blir internationellt konkurrenskraftiga med en industri som har hållbarhet som specialitet, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Skaraborg ett nav för den nya tekniken

I Skövde och Skaraborg baseras en viktig del av den lokala och delregionala ekonomin på arbetstillfällen som finns i stora motorfabriker vilka tillverkar förbränningsmotorer och drivsystem till lastbilar och bilar. En betydande underleverantörsindustri som tillverkar komponenter till konventionella motorer finns också på olika platser i Västsverige och Sverige.

–  ASSAR Labs är platsen där företag kan träffas och kan jobba med gemensam utveckling och kunskapsuppbyggnad kring nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor. Det handlar bland annat om att koppla ihop stora företag med leverantörer och akademin och ta fram effektiva produktionsprocesser genom hela värdekedjan. Det är fantastiskt att det nu beslutas att stödja denna satsning ytterligare så ASSAR Labs kan fortsätta stötta företag i Västsverige att förbli konkurrenskraftiga i det snabba teknikskiftet, säger Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden AB.

För att motivera de ledande företagen att se Västsverige som en trygg plats för tillverkning och utveckling av produktionssystem för den nya tekniken är alla parter överens om att det behövs mycket som ska ske samtidigt: utbildningssystem omformas, kompetensskifte stödjas, samt samverkansmiljöer för utveckling byggas.

Höga krav ställs på produktionsförmåga

Projektet innebär att labbet inom ASSAR breddar sitt verksamhetsområde till att omfatta fler delar av värdekedjan och produktionen av elektriska drivsystem, vilket på sikt ger förutsättningar för att ställa om och behålla arbetstillfällen i samband med det teknikskifte som eldrift innebär.

I samband med fordonsindustrins elektrifiering och hållbarhetsarbete, med konsekvenser på hela produktionssystemet, ställs därför nya och stora krav på produktionsförmåga bland utvecklingsaktörer och underleverantörer.

Brett samarbete viktigt

Arbetet med nästa generationens laboratoriemiljö sker genom ett väl utvecklat samarbete mellan arenan ASSAR, lokal industri och företagsnätverk och akademi. Miljön kommer vara en viktig del för uppbyggnad av ny underleverantörsstruktur.

Samtidigt ska ASSAR- miljön öppna upp ytterligare för andra branscher inom den tillverkande industrin som befinner sig i en omställning där cirkulära flöden och elektrifiering är drivande. Företag ska kunna testa olika lösningar på utmaningar tillsammans med andra företag och lärosätet för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Här sker en innovationssatsning på nästan 30 miljoner, där nämnden går in med ungefär en tredjedel av finansieringen.

Fakta:

Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation samt AB Volvo. Finansiärer för driften av arenan ASSAR har varit Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. En kommande ansökan, ”ASSAR Bas”, förväntas kunna hanteras i MRU i september 2023.

ASSAR LABS – ASSAR Innovation