Nyheter

Statistik om patent: 27 procent fler ansökningar i år än i fjol

I januari-maj i år lämnades 753 nationella patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) i Finland. Antalet ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Se statistiken över antalet patentansökningar 2017–2023.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning

Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.

Statistik över patent på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

nationella patentansökningar till PRS månadsvis

nationella patentansökningar till PRS landskapsvis

patent beviljade i Finland

europeiska patent validerade i Finland

inhemska företag med största antalet ansökningar

antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistiksidan.

Foto: Merja Partanen