Nyheter

E.ON testar smart teknik på Öland

Förra året var Öland hårt drabbat av åsknedslag som orsakade strömavbrott. Nu ska E.ON i ett pilotprojekt testa smart teknik på ett nytt sätt som ska förhindra avbrotten. Ett 60-tal ventiler som leder om kraften i åskan ska installeras på elledningar på södra Öland.

Under 2022 upplevde Öland en rad strömavbrott, de flesta av dessa under åskperioden mellan juni och augusti. Avbrotten var lyckligtvis inte så långa, mycket tack vare reläskydd som ser till att koppla in strömmen igen automatiskt efter blixtnedslag. Men nu ska smart teknik testas på ett nytt sätt för att förhindra att det överhuvudtaget blir strömavbrott.

– Vi ska installera 60 nya, speciella ventilavledare längs med regionnätsledningar runt södra Öland. Det gör att kraften från åsknedslagen inte går in till stationen och orsakar avbrott utan istället leder åsknedslagen rakt ner i backen, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

I samband med att avledarna sätts upp ska E.ON också sätta upp fjärravläsare för att kunna se om ventilavledarna aktiverats eller ej. Då kan man också i efterhand lättare utvärdera om strömavbrotten har blivit färre eller ej.

– Vi tror är att detta kommer att vara ett bra verktyg i framtida proaktiva arbeten och analyser. Visar det sig att det funkar så bra som vi tror och vi får ned andelen avbrott orsakat av åska, rullas detta ut på fler ställen i vårt elnät, säger Peter Hjalmar.

De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

­– Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Peter Hjalmar.

Fakta:

Ventilavledare är en form av åskledare där strömmen tar vägen genom gnistgapet och ner i jord istället för att gå genom apparater. Ventilavledare används vanligtvis för att skydda apparater i ställverk mot inkommande överspänningar från exempelvis åsknedslag. Så vid åska leder den strömmen ner i jord istället för in i ställverk där den kan skada brytare, transformatorer osv.