Nyheter

Skyqraft: ”Vi måste rusta upp befintliga elnät innan vi bygger nytt”

”Att skapa förutsättningarna för elektrifieringen och ett pålitligt elnät kommer vara en enorm utmaning de närmaste 20 åren. Fundamentalt för att klara detta är det viktigt att inte bara fokusera på utbyggnad av elnätet utan även på underhåll och modernisering av den befintliga infrastrukturen.”
Det skriver Louise Gauffin, vd Skyqraft AB i en debattartikel i Göteborgs-Posten:
Replik

4/6 Kraftigt utbyggt elnät helt avögrande för klimatomställningen

”Det är viktigt att erkänna den betydelsefulla miljövinsten av att bevara och använda den nuvarande elnätsinfrastrukturen på ett effektivt sätt. Genom att undvika att byta ut fungerande nät och i stället fokusera på att modernisera och uppgradera det befintliga, minskar vi resursförbrukningen och avfallsmängden som är förknippad med att bygga ny infrastruktur. Detta leder till en betydande minskning av de ekologiska fotavtrycken och utsläpp som är förknippade med tillverkning, transport och installation av nya elnätskomponenter.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-rusta-upp-befintliga-eln%C3%A4t-innan-vi-bygger-nytt-1.101827354

Foto: Albrecht Fietz