Nyheter

SKF fasar ut sin egen användning av fossilgas

SKF har beslutat att allokera 3 miljarder kronor för att nå sina energi- och växthusgasutsläppsmål till 2030, vilket är en viktig del i koncernens strategi. Koncernen har också beslutat att förbjuda investeringar i fossila bränslen i sin egen verksamhet, samt att ersätta direkt användning av fossilgas med förnybar energi eller godkända icke-fossila bränslen till 2029.

Investeringsramen på 3 miljarder kronor ska uteslutande användas för att finansiera aktiviteter som minimerar växthusgasutsläpp, främst energieffektivisering och utfasning av fossilgasanvändning för process- och byggnadsvärme, inom koncernens verksamheter runt om i världen. Ramen kommer att utnyttjas med cirka 500 miljoner kronor per år fram till utgången av 2028.

Rickard Gustafson, VD och koncernchef:

– Jag är mycket glad över att tillkännage detta nästa steg i vår strategi för utsläppsminimering och nettonollutsläpp. Detta är ytterligare ett exempel på vårt åtagande för att uppnå de mål som anges i Parisavtalet. Vi följer detta åtagande, både genom åtgärder som dessa och genom alla våra olika engagemang och opinionsbildande aktiviteter.

– Klimatkrisens omfattning och brådska kräver ett ännu större fokus och snabbare handling. Dessa investeringar, som kommer med en tydlig ram, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att minimera växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet till 2030. Att uppnå detta är en viktig del i vår strategi.

SKF har minskat sina utsläpp i Kategori 1 och 2 med 46 % sedan 2015. Detta har uppnåtts genom att fokusera på energieffektivitet samt effektiv produktion och användning av material, samtidigt som andelen förnybar energi som används i koncernens verksamhet runt om i världen har ökat kontinuerligt. Mer än hälften av elen som används i SKFs verksamhet kommer från förnybara energikällor.