Nyheter

Otovo: ”Kraftig ökning av batterier för ellagring – men Sverige ligger fortfarande efter”

Text: Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo

Hemmabatterier för ellagring har ökat med nästan 600 procent, enligt ny statistik från Svensk Solenergi. Det är positivt att allt fler svenskar upptäcker fördelarna med ökad elsjälvförsörjning. Men enligt Vida Wachtmeister, Sverigechef på solcellsaktören Otovo, har Sverige ändå en lång väg att gå för att ta en ledande position inom området.

Det är glädjande att allt fler svenskar inser potentialen i att investera i batterilagring för sin solenergiproduktion. Samtidigt vill vi uppmärksamma den utbredda okunskapen kring fördelarna med hemmabatterier. Svensk Solenergi lyfter fram skattereduktionen som en starkt bidragande faktor till den kraftiga ökningen.

Den som installerar ett batteri för ellagring kan göra ett skatteavdrag på 48,50 procent av totalkostnaden. Denna förmån är en finansiell stimulans som kan göra investeringen ännu mer attraktiv för husägare som vill dra nytta av solenergins fördelar. Hela 48 procent av villaägarna i Sverige har dock aldrig hört talas om möjligheten att få skatteavdrag på kostnaden, enligt en nyligen genomförd Novusundersökning, utförd på uppdrag av Otovo.

Detta indikerar att det finns en stor kunskapsklyfta som behöver överbryggas för att fler ska kunna dra nytta av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med batterier. Genom att lagra överskottsenergin kan hushåll maximera nyttjandet av sin solenergiproduktion och minska beroendet av externa energikällor.

Detta bidrar inte bara till att spara pengar på lång sikt, utan också till att minska den totala miljöpåverkan och främja en mer hållbar energianvändning. Det är också viktigt att notera att Sverige, trots att vi är föregångare inom flera områden inom grön energi, ligger långt efter andra europeiska länder när det gäller utvecklingen av solelsmarknaden och incitament för solelsförsäljning.

Storbritannien har till exempel en anslutningsgrad för batterier på hela 90% och Tyskland ligger på 85%. Det är därför hög tid att sprida kunskapen och skapa medvetenhet om möjligheterna som finns inom solel och batterilagring i Sverige för att vi inte ska hamna på efterkälken. Tillsammans kan vi göra Sverige till ett föredöme när det gäller att dra nytta av solenergins potential och bygga en mer hållbar framtid.

Foto: Roy Buri