Nyheter

Nordlo och Nordion Energi förnyar avtalet: ”Ska minska ledtiderna och öka servicenivån”

Efter tio års samarbete förnyar Nordion Energi avtalet med Nordlo. Främst ska Nordlo hjälpa Nordion Energi att öka produktiviteten och ge bättre service till medarbetarna, ett arbete som är påbörjat och redan har resulterat i tydliga och väldokumenterade processer.

­­– IT är en viktig kugge i bolagets infrastruktur och partnerskapet med Nordlo är avgörande för att medarbetarna ska kunna fokusera på vad de gör bäst, säger Jonas Bencke, CIO på Nordion Energi.

Nordion Energi är en el- och gasdistributör med nästan 40 000 kunder, bolaget har kontor i Malmö, Göteborg och Falköping. Inom koncernen arbetar Swedegas och Weum med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas, och Falbygdens Energi med el, värme och bredband.

Enligt statliga Svenska Kraftnät behöver Sveriges energiproduktion och utbyggnad av kraftsystem öka kraftigt med hållbara och miljöanpassade lösningar som också är energieffektiva, för att nå de klimatpolitiska målen. Något som ställer höga krav på energibranschen.

– Vi vill ha en IT-funktion som stöttar hela verksamheten och som har fokus på medarbetarna, med effektiv ärendehantering, bättre service, minskat personberoende och kortare ledtider. Det ger oss förutsättningarna att ge bästa möjliga hjälp till kunderna, frigör tid till medarbetarna att fokusera på rätt arbetsuppgifter, vilket i sin tur gör att vi kan skala upp vår affär, säger Jonas Bencke.

IT-tjänsteleverantören Nordlo och Nordion Energi har arbetat tillsammans i tio år och med det förnyade avtalet skalar Nordlo upp leveransen. Tidigare har samarbetet bestått av konsulttjänster och on-prem-support för användare, nu blir Nordlo en helhetsleverantör där avtalet innefattar drift med ett ännu större fokus på användarsupport och säkerhet.

– Vi satsar bland annat på nya typer av bränsle och bygger grunden för ett vätgasbolag. Vi ska bli gröna på riktigt, och tillsammans med en pålitlig och närvarande IT-partner som Nordlo har vi stora möjligheter att lyckas.

Viktiga faktorer i valet av Nordlo var proaktivitet och nära samarbete.

– Vi vill inte vara en liten kugge i ett stort maskineri, nu har vi en partner med stor strukturell förmåga och kompetens som lyssnar till våra behov och löser problem, säger Jonas Bencke, CIO på Nordion Energi.

– Nordion Energi är ett expansivt och spännande bolag som hela tiden vill utvecklas, något som passar väl in i Nordlos leverans där kontinuerliga förbättringar är en del i vår samverkansmodell och vårt partnerskap, säger Jonas Forss, försäljningsdirektör på Nordlo National.