Nyheter

Framtidstro men klimatoro bland IF Metalls medlemmar

IF Metalls medlemmar har ett stort engagemang för klimatet. Samtidigt finns det en oro för det egna jobbet, och att man ska sakna den rätta kompetensen när jobbet förändras i takt med den gröna omställningen. Det visar en färsk opinionsundersökning från Novus.

Trots ett stort engagemang bland medlemmarna uppger hälften i undersökningen att de inte kan påverka företagets arbete för att minska sin klimatpåverkan, och lika många uppger att de inte får någon information om vilken påverkan företaget har på klimat och miljö.

– Många av våra medlemmar har en bra kunskap om vad som går att förbättra i produktionen och processerna. Här har arbetsgivarna väldigt mycket att vinna på att från början ta med industriarbetarna i klimatarbetet, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Trots att det finns en osäkerhet kring hur omställningen kommer att påverka den egna yrkessituationen, anser nästan sex av tio medlemmar i IF Metall att förbundet bör engagera sig i klimatfrågan genom politisk påverkan. Det är också fler som tror att den egna arbetssituationen kommer att påverkas positivt än negativt av klimatomställningen.

– Industrin är en del av lösningen för att komma till rätta med klimathotet. Men om människor ska acceptera stora förändringar krävs det att man får vara med i utvecklingen. Undersökningen visar att många företag behöver bli bättre på att skapa möjligheter för sina anställda att vara med i det här arbetet, för alla kommer behövas i den gröna industriella revolutionen, säger Marie Nilsson.

Fakta: Undersökningen i korthet

6 av 10 är oroliga för att kommande generationer ska drabbas negativt av klimatomställningen.
3 av 10 är oroliga för att de ska drabbas negativt av klimatomställningen på jobbet.
2 av 10 är oroliga för att bli av med jobbet på grund av klimatomställningen.
6 av 10 anser att IF Metall ska engagera sig och påverka politiken för att stoppa klimatförändringarna.
5 av 10 uppger att deras arbetsgivare inte har informerat om vilken påverkan företaget har på miljö och klimat (3 av 10 anger att de fått info).
Endast 5 av 10 uppger att det företag de jobbar på har en strategi för hur de ska minska sin klimatpåverkan.
1 av 5 anger att de är oroliga för att inte ha rätt kompetens när jobben förändras.

Här kan du läsa mer samt se ett seminarium om IF Metalls klimatarbete:

ttps://www.ifmetall.se/aktuellt/nyheter/fran-forbundet/2023/maj/framtidstro-men-klimatoro-bland-medlemmarna/

Foto: Pavlo