Nyheter

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Piteå ställde sig mötet bakom tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i Hästliden, Markbygden. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en maximal höjd på 300 meter. Vid mötet antogs även den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg.

Det är bolaget Hästliden Vind AB som står bakom den planerade vindkraftsanläggningen i Höstliden. Bolaget har sedan tidigare tillstånd i aktuellt område för 105 verk med en maximal höjd på 200 meter. De har nu reviderat sina planer och vill uppföra färre men högre vindkraftverk.

– Vi ser positivt på utveckling av förnybar energi och vindkraft, där Piteå kommun redan skaffat sig en framstående position i och med Markbygden. Färre och högre verk ger mer effekt och mindre påverkan på naturen, det krävs inte heller lika mycket infrastruktur. Det gör att vi välkomnar den här satsningen i Hästliden, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Piteå kommuns beslut om att tillstyrka tillståndet är ett yttrande inför det slutgiltigt beslut tas av Mark- och Miljödomstolen i Umeå.

Foto: Anders Westergren