Nyheter

Därför ska du lagra din solel – teknik på frammarsch

Tiotusentals svenska hushåll hämtar el från solen. Betydligt färre har valt att även lagra den producerade energin. Men nu har vinden vänt. Här är 5 skäl till att du ska lagra din solel – enligt göteborgsbolaget Sparq på Hisingen i Göteborg.

En kombination av elbrist, effektbrist i stamnätet och svindlande prisnivåer har gett solcellsalternativet en rejäl skjuts i svenskens medvetande. Inte minst lagringsmöjligheten är ni i fokus – att inte bara låta solens strålar sila in i elnätet utan även spara energin i ett batteri för senare användning.

Kostnaden för en batterilösning på 10 kW kan landa på runt 65 000 kronor på marknaden. Victor Olsson på Sparq som ingår i den globala men göteborgsbaserade företagsgruppen Cebon som utvecklar allt från lagringsbara batterilösningar för mindre hushåll till stora containersystem för solcellsparker har sett en explosionsartad utveckling av intresset på sistone:

– Energilagring i batteri är den smarta lösningen på många av våra största problem och utmaningar, både för industrin och för hushållen. 

Här guidar Victor Olssin genom de 5 starkaste skälen till att lagra sin solel:

1. Du kapar topparna

Solcellsbatteriet kan laddas fullt under de timmar på dygnet då solelproduktion pågår eller under de timmar då priserna är lägre – i regel nattetid. Sedan används batteriet för att kapa dygnets dyra effekttoppar, som när det morgonduschas eller lagas middag och diskas på kvällen.

2. Du kan ladda när det är billigt – sälja när det är dyrt

En bra taktik är att ladda batteriet mellan klockan 03 och 05 när elpriset är lågt och dra ur det till frukost, samtidigt som den solel som då produceras i stället säljs. När elpriserna går ner igen efter lunch laddas batteriet med överskottet från solcellsanläggningen – och försörjer huset under kvällen när elpriset stiger. Solcellskollen gjorde en beräkning för 2022 av den här modellen som gav en besparing på 6 500 kr för en svensk normalvilla!

3. Du bidrar till minskad nätbelastning

Elektrifieringen av samhället går snabbt och ställer allt tuffare krav på vad det svenska kraftnätet orkar leverera. När behovet och förbrukningen är som störst blir läget akut. Varje hushåll med lagringsbart batteri bidrar genom att minska sin belastning på nätet. Det är att ta kollektivt ansvar.

4. Du sänker effekttaxan

Det blir allt vanligare med att leverantörer tar ut en effektavgift som beräknas på medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Det innebär att det finns pengar att spara genom att sprida ut sin elanvändning över dygnets alla timmar med hjälp av ett solcellsbatteri.

5. Du säkrar upp hushållet vid elavbrott

 Sverige har hög kvalitet på sin elleverans – men avbrott sker. Inte minst på landsbygden där det är vanligare med luftledningar. Ett lagringsbart batteri är till stor hjälp under de timmar som nätet ligger nere.