Nyheter

Smart High Tech: Ytterligare patent beviljat i Sverige

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Sverige. Detta patent, som har titeln ”Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad”, beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.

Orsaken till att bolaget snabbt tar patent i Sverige är att säkra skydd för denna tillverkningsmetod. Smart High Tech avser att gå vidare i flera länder för denna patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska mekanisk anisotropi i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda.

– Detta visar att Smart High Tech har en hög grad av innovationsförmåga vilket är viktigt för att vi ska hela tiden ligga i framkant av teknologiutvecklingen. Detta beviljande stärker förstås vår patentportfolio ytterligare, säger VD Lars Almhem.