Nyheter

SKF: Förändringar i koncernledningen

Tre nya utnämningar görs i SKFs koncernledning i syfte att ytterligare stärka bolagets kommersiella fokus på resan mot ökad lönsam tillväxt. En ny tjänst skapas också för att driva strategisk försäljning och portföljhantering.

SKF tillkännager utnämningarna av David Johansson som President, Industrial Region Europe Middle East and Africa, Kerstin Enochsson som President, Automotive, och Hans Landin som Senior Vice President, Group Commercial Excellence Bearings.

Rickard Gustafson, VD och koncernchef:

– För att nå vår potential behöver vi öka vår kommersiella förmåga. Dessa förändringar i koncernledningen kommer att tillföra mycket industrikompetens och nya perspektiv vilket kommer att göra oss starkare som team.

Den 1 augusti kommer Hans Landin att börja på SKF som Senior Vice President, Group Commercial Excellence Bearings. Hans har omfattande internationell erfarenhet från ledande befattningar inom lagerindustrin och kommer att hantera strategisk prissättning, försäljningsprocesser, global portföljhantering med mera.

David Johansson, som nu är President, Automotive på SKF, kommer efterträda Aldo Cedrone, tillförordnad President, Industrial Region EMEA, från 15 augusti. David kommer att ersättas av Kerstin Enochsson, rekryterad från mobilitetssektorn där hon har haft ett flertal ledande befattningar inom till exempel supply chain management, verksamhetsplanering och eftermarknadsaffären.

Rickard Gustafson:

– Detta är ytterligare en viktig milstolpe på vår resa. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans. Jag vill också tacka Aldo för hans bidrag till utvecklingen av vår industriverksamhet inom EMEA. Aldo kommer att fortsätta driva prioriterade projekt för koncernen, inklusive den viktiga omställningen av vår produktionskapacitet.

På bilden: David Johansson SKF

Foto: SKF