Nyheter

Örebrobostäder: ”Föråldrad skattelagstiftning krånglar till det för lokal elproduktion”

”Möjligheten att producera och dela el i lokala nät får inte fördyras av att den som producerar el riskerar att få betala energiskatt.”

Det skriver företrädare för fastighetsbranschen, Örebro kommun och Örebrobostäder i en debattartikel i Altinget:

”Svensk elproduktion måste bli säkrare och mer tillförlitlig. Det visar inte minst de återkommande varningarna från Energimyndigheten om reell risk för elbrist under vintern, beroende på hög elförbrukning samtidigt som två kärnkraftverk stod still.”

”Nu räddades det svenska elnätet till stor del av att svenska folket följde myndigheternas uppmaningar att spara el och manuell frånkoppling behövde aldrig tas till. De höga elpriserna tvingade också fram en minskad elförbrukning. Situationen visar på de allvarliga hoten mot svensk energiförsörjning.”

”Redan ett år före Rysslands anfallskrig varnade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att svensk energiproduktion inte är säker vid en kris. Till stor del beror det på att elproduktionen är centraliserad och koncentrerad till ett fåtal aktörer. Ökad lokal energiproduktion utspridd till ett större antal producenter skapar ett robustare och mer tillförlitligt energisystem menar FOI.”

Läs hela debattartikeln här:

www.altinget.se