Nyheter

Eltel installerar 664 000 smarta mätare för 585 miljoner kronor

Eltels Smart Grids-verksamhet i Sverige har tecknat ett nytt kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB om att installera 664 000 nya generationens smarta elmätare över hela landet. Kontraktet är värt 585 miljoner kronor, cirka 51 miljoner euro.

Detta kontrakt är en förlängning av ett tidigare avtal som tecknades i februari 2020, där Vattenfall Eldistribution AB beslutade att utnyttja möjligheten att beställa resterande faser av installation av smarta elmätare.

Som ett resultat kommer Eltel under hela projektet att installera totalt cirka 900 000 smarta elmätare och mätteknik för cirka 40 000 nätstationer i Vattenfalls distributionsnät över Sverige.

Som tidigare kommunicerats startade projektet i slutet av Q1 2020 och förväntas vara klart i huvuddelar i slutet av 2024.