Nyheter

Amnesty Sápmi: ”Regeringen osynliggör samerna när EU diskuterar skogsbruk”

”Trots att Sverige finansierar projekt om urfolksrättigheter i andra länder inkluderas inte samer i viktiga beslut på hemmaplan.”

Det skriver företrädare för Amnesty Sápmi i en debattartikel i Altinget:

”Sverige bjöd in EU:s skogsdirektörer till ett tredagarsmöte i Skellefteå förra veckan. De ville visa hur ett hållbart skogsbruk fungerar. Trots att mötet hölls i Sápmi, och att renskötseln i högsta grad påverkas av det svenska kalhyggesbruket, var inga samer inbjudna till mötet. Osynliggörandet av urfolket samerna är inget nytt. Det görs systematiskt.”

”Häpnadsväckande dubbelmoral”

”Sverige ägnar sig åt häpnadsväckande dubbelmoral. Sverige finansierar projekt om urfolksrättigheter i andra länder, exempelvis The Tenure Facility. Det är en internationell fond för mark- och skogsrättigheter med huvudkontor i Stockholm, som bedriver projekt med urfolk utanför Europa. Samtidigt blundar regeringen för samiska rättigheter på hemmaplan. Den avstår från att bjuda in samer när exploateringsfrågor som skogsbruk och gruvor i Sápmi ska diskuteras.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/regeringen-osynliggor-samerna-nar-eu-diskuterar-skogsbruk