Nyheter

2D-material i framtidens vattenkraft

Elproduktion via vattenturbiner är en grundläggande förnybar energikälla i Sverige. Turbinerna kräver uthålliga lager som måste tåla hög last och stor tyngd med låg friktion och nötning. Nu visar svensk forskning att supermaterialet grafen kan förbättra egenskaperna markant.

I ett avslutat SIO Grafen-projekt har Vattenfall, Sustainalube och Luleå tekniska universitet tagit fram grafenbaserade polymera kompositmaterial för lager i vattenturbiner. Syftet med projektet är att reducera friktion och nötning i polymerbaserade lager i vattenkraft. De har tillverkats och testats i Luleå och jämförts med kommersiella material i tribologiska förhållanden.

– Vi fick bra resultat med rejält minskad friktion och ökat nötningsmotstånd. Det visar att grafen och andra 2D-material kan spela en viktig roll för framtidens vattenkraft, säger projektledare Jan Ukonsaari, senior forskningsingenjör på Vattenfall.

Sparar miljö och ekonomi

Materialen tillverkade i projektet presterade bättre än kommersiella material med upp till 50 procent minskad friktion. Tester visade 50–70 procent ökat nötningsmotstånd vid tillsättning av grafenbaserade kompositytor på materialen.

– Vi jobbar ständigt för att förbättra tillförlitlighet och prestanda i våra vattenkraftsaggregat. Nya material som grafen kan ge ökad livslängd och hållbarhet vilket sparar både på miljön och ekonomin. Svensk vattenkraft är konkurrenskraftig och detta är viktiga och innovativa steg framåt, säger Jan Ukonsaari.

Stärker svensk vattenkraft

Projektet har beviljats fortsättning i ett nytt SIO Grafen-projekt. Nu tar man in flera industripartners som Fortum, Trelleborg, Statkraft och Skellefteå kraft med en projektbudget på drygt åtta miljoner kronor. Målet är att utveckla och validera ett självsmörjande lager med grafen och andra 2D-material, bland annat för att öka livslängden för turbiner i vattenkraftverk.

Nazanin Emami, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet, ser ljust på möjligheterna att ytterligare stärka svensk vattenkraft och bättra tillgången till förnybar energi.

– Vi är mycket glada att SIO Grafen och Vinnova satsar på ett stort demoprojekt som bygger på resultat från våra tidigare forskningsprojekt tillsammans med Vattenfall. Grafen och andra 2D-material är en viktig del av framtida funktionella material i den gröna energisektorn och i detta projekt har vi ett konsortium byggt på relevanta och stora industripartners, säger Nazanin Emami.

Läs mer om:

projektets resultat här!

Grafen är kolatomer som sitter ihop i ett tunt tvådimensionellt skikt, vilket ger en mängd unika egenskaper:

Läs mer här!

SIO Grafen är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.