Nyheter

Regeringsförslag om bidrag för konvertering till fjärrvärme

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidragets syfte är att hitta alternativa uppvärmningsformer till de hus som huvudsakligen värms med direktverkande el.

Det framtagna förslaget skulle bland annat innefatta bidragsstöd för konvertering till fjärrvärme. Bidragstaket är i förslaget satt till högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, eller max 30 000 kronor vid en konvertering till fjärrvärme. Förslaget var ute på remiss till den 8 maj och regeringen har ännu inte gått ut med information om när beslut om förordningen kommer att fattas. Bidraget förväntas stärka Sveriges energiförsörjning och samtidigt minska både klimat- och miljöpåverkan samt konsumenters sårbarhet vid höga elpriser.

I Piteå värms över 3300 villor redan upp med fjärrvärme som till 98% består av överskottsvärme från våra lokala industrier. Med den fortsatt oroliga elmarknaden har efterfrågan från både villaägare och företag ökat den senaste tiden. Uppvärmningskostnaderna i en normalvilla står för ca. 75% av hushållets totala energikostnad och fjärrvärmens stabila prisutveckling skapar en trygghet till stora delar av hushållens energikostnader.

– För att klara omställningen till ett mer förnybart samhälle är det viktigt att ta tillvara på fjärrvärmens möjligheter. I Piteå använder vi överskottsvärme från våra lokala industrier och värmer upp fastigheter till ett fast pris vilket skapar en trygghet för våra kunder. Ett ekonomiskt bidrag till de som konverterar från direktverkande el skulle innebära att fler kunder kan skaffa fjärrvärme, säger Daniel Eriksson, chef Värme & Kyla på Pite Energi.