Nyheter

BPC Instruments ansluter sig till Global Innovation Accelerator-programmet – påskyndar etablering i Nordamerika

Svenska BPC Instruments meddelar att Bolaget har blivit antaget till Global Innovation Accelerator (”GIA”) programmet. BPC har nyligen förstärkt sin affärsutveckling i Nordamerika genom att etablera ett servicecenter i Boise, Idaho, och GIA-programmet är nästa steg i Bolagets strategi att utöka affärsnätverket och sin fysiska närvaro i regionen.

GIA är ett skräddarsytt affärsacceleratorprogram som drivs av den svenska energimyndigheten och Business Sweden och ska förbereda BPC på att etablera sin fysiska närvaro i USA under 2024. Programmet pågår från början av maj 2023 till slutet av april 2024. Med tillgång till resurser och nätverksmöjligheter kommer BPC att få värdefulla insikter och kontakter för att påskynda sin affärsexpansion i den nordamerikanska regionen.

Dr Jing Liu, VD på BPC:

– Jag är mycket glad över att BPC har antagits till GIA-programmet, vilket kommer att hjälpa BPC att etablera sin fysiska närvaro och sitt affärsteam i USA. Efterfrågan på våra produkter i Nordamerika ökar i snabb takt, vilket gör det avgörande för oss att utöka vårt affärsnätverk. Vårt nyligen ingångna servicelicensavtal med Digester Doc LLC för ett nytt servicecenter i Bosie, Idaho, är ett viktigt första steg. GIA-programmet kommer att förse oss med ytterligare värdefulla resurser, mentorskap och nätverksmöjligheter för att hjälpa oss att nå våra mål.  Jag är tacksam för denna möjlighet och ser fram emot de fördelar som det kommer att medföra för vår expansion i Nordamerika.

I takt med att BPC:s produkter fortsätter att möta ett allt större intresse i Nordamerika är Bolagets strategi att stärka sitt affärsnätverk och etablera en egen fysisk närvaro med ett lokalt team. Bolaget komminucerade nyligen sitt första viktiga steg genom att etablera ett nytt servicecenter i Biose, Idaho tillsammans med Digester Doc LLC. GIA-programmet, som löper från maj 2023 till maj 2024, är nästa steg i bolagets strategi och kommer att ge BPC en värdefull möjlighet och sammanhang för att vidareutveckla sin verksamhet och bana väg för en framtida etablering i USA.

Genom programmet kommer BPC att få ett bidrag om 240 000 SEK från den svenska energimyndigheten med ett motfinansieringskrav om 60 000 SEK från Bolaget, vilket gör att det totala beloppet uppgår till 300 000 SEK. Bidraget kommer att betalas ut i två separata utbetalningar, 114 000 SEK under år 2023 och 96 000 SEK under år 2024. Bidraget kommer att användas för att involvera internationella branschexperter och affärskonsulter. Genom att utnyttja tillgängliga resurser, mentorskap och nätverksmöjligheter kan BPC dra nytta av värdefulla insikter och kontakter som kan bidra till att påskynda Bolagets expansionsplaner i den nordamerikanska regionen.

Om GIA

GIA är ett skräddarsytt acceleratorprogram för svenska företag som bidrar till den svenska och globala omställningen till ett hållbart energisystem och som är redo för en internationell expansion. Målet med programmet är att de deltagande företagen ska få tillgång till en internationell marknad eller värdekedja som företaget väljer och hitta potentiella kunder, investerare eller partners. Den svenska energimyndigheten ger stöd för affärsutveckling och kommersialisering av innovationer och ny teknik och ser till att innovativa lösningar kan exporteras. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen och ingår under infrastrukturdepartementet. Business Sweden ägs gemensamt av den svenska staten och det svenska näringslivet med mandat och uppdrag att hjälpa internationella företag att få tillgång till den svenska marknaden och hjälpa svenska företag att utnyttja den som en plattform för expansion.

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. 

Foto: Markus Spiske