Nyheter

Först ut i världen att certifiera flytande bioprodukter

Södra är världens första aktör att certifiera sina produkter inom tallolja, terpentin och biometanol i kommersiell skala. Certifieringarna från de välkända organisationerna FSC® (FSC-C006947) och PEFC (PEFC/05-35-48) är ett viktigt kvitto för arbetet och stärker satsningen på bioprodukter. 

Ett hållbart familjeskogsbruk är centralt för Södra. För att säkerställa detta och hänsynen till naturvärden, sociala värden och kulturvärden är certifieringar ett viktigt verktyg. Södra använder sedan lång tid tillbaka certifieringar i såväl skogsbruket som industrin – men nu tar bolaget nästa steg.

Södra blir först ut i världen att certifiera produkterna inom tallolja, terpentin och biometanol i kommersiell skala. Det innebär att produkternas ursprung säkras av certifieringsorganen, vilket hjälper kunder och konsumenter att fatta hållbara köpbeslut.

– Certifieringarna är ett bra sätt för kunderna att förstå att det här är produkter från hållbart brukade skogar. Vi är stolta att vara först ut i världen med att certifiera våra tre olika vätskeprodukter, tallolja, terpentin och biometanol som vi säljer i kommersiell skala, säger Viktor Odenbrink, försäljningschef, Södra Bioproducts.  

– Intresset för att hitta alternativ till fossilbaserade material ökar och allt vi kan göra för att visa potentiella kunder vår hållbara råvarubas är positivt. Vår nästa ambition är att se hela spårbarhetskedjan certifierad, men det är en lång värdekedja och det kommer att ta tid. Vi måste börja någonstans och kontrollen över råvaran är en betydande fördel. 

Södra först i världen – men utvecklingen fortsätter  

Energi- och kemikalieaffären är en viktig del av Södras strategi. Det är ett område som ska växa och öka bidraget till en fossilfri framtid. Därför bildades i mars produktområdet Södra Bioproducts för att ytterligare stärka kunderbjudandet genom en mer sammanhållen affär och försäljning. Johannes Bogren är marknadschef för Södra Bioproducts och ser certifieringarna som ett första steg i utvecklingen.

– Även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede tittar vi redan på hur vi ska certifiera vår ligninprodukt. Det finns ett stort intresse för produkten som vi ser har så mycket potential, i allt från grafitmaterial för batterier till lim och isolering. Vi ser att kunderna vill ha färdiga lösningar när det gäller mer hållbara alternativ och vi vill göra det så enkelt som möjligt att fatta medvetna beslut och säkra vår position som förstahandsvalet av leverantör, säger Johannes Bogren.