Nyheter

OX2 har slutfört förvärvet av ESCO Pacific

OX2 har idag, den 8 maj, slutfört förvärvet av ESCO Pacific, en ledande utvecklare av förnybar energi i Australien.

OX2 har idag slutfört förvärvet av ESCO Pacific, som offentliggjordes den 31 mars. Som tidigare meddelats uppgår förvärvspriset till AUD 126 miljoner (872 MSEK*) på skuldfri basis. Därutöver finns det en villkorad tilläggsköpeskilling om upp till AUD 17 miljoner till grundaren som är baserat på uppnådd försäljning och marginal under 2025-2027 från den förvärvade projektutvecklingsportföljen. Förvärvet förväntas bidra positivt till OX2:s resultat från 2024. Den australiensiska marknaden för förnybar energi har betydande tillväxtpotential och OX2 har identifierat stor potential för värdeskapande i ESCO Pacific genom att utöka produktutbudet till försäljning av nyckelfärdiga projekt, expansion genom projektförvärv och utökning av verksamheten till landbaserad vindkraft.