Nyheter

Ny version av Ixxat SafeT100-modulen

HMS Networks släpper nu en ny version av Ixxat SafeT100-modulen som låter användare implementera säker I/O för FSoE – Functional Safety over EtherCAT. Den tidigare versionen var tillgänglig för PROFIsafe och CIP Safety medan den nya versionen stödjer Functional Safety over EtherCAT enligt ETG 5100 V1.2.0.

Ixxat Safe T100 är en säkerhetslösning som tillåter att enhetstillverkare och maskintillverkare implementerar konfigurerbara, säkra I/Os i applikationer upp till SIL 3 och PLe Cat.4. Ixxat Safe T100 är utformad för att fungera med Anybus CompactCom, även den från HMS Networks.

Medan Anybus CompactCom hanterar den vanliga icke-säkra kommunikationen med EtherCAT-nätverket hanterar Safe T100 den säkra kommunikationen, i detta fall över FSoE.

Tack vare implementeringen av det safety och applikationslagret i Ixxat Safe T100, får enhetstillverkare och maskinbyggare ett enkelt sätt att lägga till funktionell säkerhetskapacitet i sin utrustning. En typisk applikation för Ixxat Safe T100 är en nödstoppsfunktion för automationsutrustning som t.ex drivenheter, robotar eller processkontrollenheter.

Förcertifierad och överensstämmelsetestad lösning

Ixxat Safe T100 är förcertifierad av TÜV Rheinland, och FSoE-standarden ETG 5100 V1.2.0 har bekräftats i ETG:s testlabb. Detta gör att användare kan dra nytta av avsevärt kortare utvecklingstid, minskade kostnader och risk vid realisering av säkra enheter och system.

Eftersom Ixxat SafeT100 fungerar tillsammans med Anybus CompactCom kan slutanvändaren dra nytta av en enhet eller maskin som ger både säkra och osäkra funktioner via ett enda kommunikationsinterface. Detta förenklar konfiguration och projektering av det övergripande industriella automationssystemet.

Tekniska egenskaper

Ixxat Safe T100-modulen har tre tvåkanalsingångar som kan upptäcka externa kabelfel, samt en tvåkanalsutgång. Ingångarna och utgångarna arbetar alla med 24 V-signaler.

Alla service- och processdatagränssnitt som krävs för FSoE i EtherCAT-lagret är tillgängliga i Anybus CompactCom-modulen, exemplevis styrning av nätverket och status-LED, eller överföring av säker konfigurationsdata. Som en extra säkerhetsfunktion är gränssnittet mellan Anybus CompactCom-modulen och Ixxat Safe T100/FSoE galvaniskt isolerad. Exempel på andra interna säkerhetsfunktioner är integrerad temperaturövervakning och avstängning till säkerhetsläge samt kanalgranulär felsignalering och felhantering.

Ett skalbart koncept för FSoE, PROFIsafe och CIP Safety

Den interna kommunikationen mellan Anybus CompactCom och Ixxat Safe T100 görs enligt ”black-channel”-principen. Tack vare denna rena separation mellan säkra och icke-säkra kommunikationslager är det möjligt för kunder att stödja alla de tre stora säkerhetsprotokollen – FSoE, PROFIsafe och CIP Safety – med bara en hårdvarudesign, vilket ger en ökad skalbarhet och effektivitet till lösningen.

Skräddarsydd implementering eller OEM-lösningar

Tack vare de omfattande implementeringsriktlinjerna och användardokumentationen kan Safe T100-modulen implementeras av enhetstillverkare och maskintillverkare själva. Men HMS erbjuder även supporttjänster för implementering, samt porterings- och certifiering.

För specifika krav gällande t.ex. formfaktor, pluggar eller antal I/O, kan HMS utveckla kundspecifika versioner av Ixxat Safe T100.

Mer Ixxat Safe

För applikationer där det inte är möjligt att integrera Safe T100 – t.ex. på grund av begränsat utrymme för säkra omkodare, eller när befintlig säkerhetshårdvara begränsar designflexibiliteten erbjuder HMS även protokollstackar för Functional Safety over EtherCAT (FSoE), CIP Safety over EtherNet/IP och CIP Safety over Sercos, alla förcertifierade av TÜV.

Läs mer om nya Ixxat Safe T100/FSoE på:

www.ixxat.com/safe