Nyheter

E.ON förbereder anslutningen av den nya batterifabriken i Timrå

Satsningen på batteriproduktion i Timrå möjliggörs genom en stor elanslutning från E.ON. Förberedelserna för anslutningen kan nu inledas tack vare nära samarbete och goda förberedelser i området.

Kinesiska Putailais investering i en ny batterifabrik i Torsboda industriområde i Timrå kommun, kommer att behöva en mycket stor anslutning av elektricitet. Anslutningen förbereds nu och har föregåtts av ett gediget och nära arbete mellan E.ON och Torsboda Industrial Park som ägs av Sundsvall och Timrå kommuner, som tillsammans har utvecklat och presenterat ett övertygande underlag om att Torsboda, mitt emellan Sundsvall och Härnösand, är det bästa alternativet för Putailais industrietablering – främst på grund av tillgången på grön energi.

Putailais ska nu investera 13,6 miljarder kronor i en fabrik som tillverkar komponenter till Northvolt, vilket ska ge 1 900 nya jobb till bygden.

– Det är en stor dag och på E.ON är vi jätteglada att kunna bidra med vår pusselbit för att göra denna stora och spännande investering möjlig. Satsningen visar tydligt på den framtidsanda som finns i regionen med många nya industrier, vilka i sig är helt avgörande för klimatomställningen, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Satsningen som sker i industriområdet Torsboda, norr om Timrå är en mycket bra plats för elintensiv industri. Flera stora 130- och 400-kilovolts-ledningar går i närhet av industriområdet.

– Vi har under många år nu haft en tät dialog kring området. Det goda samarbetet mellan Torsboda Industrial Park, Timrå kommun och E.ON som elnätsägare har varit en förutsättning för att få denna viktiga satsning på plats.

För E.ONs del inleds nu slutförandet av de förberedande arbetena för att få ett anslutningsavtal på plats samt att förberedelser för bland annat omläggning av befintlig elinfrastruktur.