Nyheter

Teknikföretagen: ”Tio åtgärder för att säkra Sveriges elförsörjning”

”Stora industrisatsningar planeras och genomförs runt om i Sverige. De ska ge oss alltifrån fossilfritt stål till gröna batterier. Därtill planeras en omfattande elektrifiering av hela samhället. Denna gröna omställning är helt i linje med vad politiken länge eftersträvat, men det är inte givet att alla satsningarna kan genomföras.”

Det skriver Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen, Miriam Münnich Vass, Näringspolitisk expert inom klimat och energi, Teknikföretagen och Robert Tenselius, Ekonom och expert energi, Teknikföretagen i en debattartikel i Dagens Industri:

”Ödesfrågan handlar om att säkra försörjningen av fossilfri el, där och när den behövs, till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris. Dessutom i ett elsystem som inom bara två decennier behöver leverera minst dubbelt så mycket el som i dag.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-tio-atgarder-for-att-sakra-sveriges-elforsorjning/

Foto: Gerd Altmann