Nyheter

Nordic Solar utvecklar två nya solparker i Sverige

Nordic Solar, som har verksamhet i 12 europeiska länder, utökar sin verksamhet i Sverige. Det danska solenergibolaget utökar sitt samarbete med den svenska solparksutvecklaren Helios Nordic Energy AB om utvecklingen av två nya solcellsparker i Sverige. Detta innebär att det totala antalet solparksprojekt tillsammans med Helios Nordic Energy blir sex parker med en total kapacitet på 267 MWp.

Nordic Solar har ingått ytterligare ett avtal med den svenska solparksutvecklaren Helios Nordic Energy AB om utveckling av två nya solparker i Sverige med en total kapacitet på 83 MWp. Avtalet om de två nya projekten innebär att Nordic Solars totala antal solparksprojekt i Sverige, tillsammans med Helios Nordic Energy, är sex parker med en total kapacitet på drygt 267 MWp.

Ett av de nya projekten kommer att etableras nära Örebro och har en beräknad kapacitet på 43 MWp. Det andra projektet kommer att etableras på Gotland och har en beräknad kapacitet på 40 MWp. Tillsammans kommer de två nya solcellsparkerna att ge el motsvarande cirka 11 500 svenska hushålls förbrukning till antingen konsumenter eller företag.

– Vi är mycket nöjda med vårt nya avtal med Helios Nordic Energy AB om utveckling av ytterligare två solcellsparker i Sverige. Vi ser Sverige som en viktig region för utveckling och produktion av solenergi och genom vårt framgångsrika gränsöverskridande samarbete kring etablering av ytterligare solcellsparker kan vi bidra till att öka produktionen av förnybar energi i Norden, säger vd. of Nordic Solar, Nikolaj Holtet Hoff.

Ambitioner om snabba framsteg i Sverige

Nordic Solar, som utvecklar, bygger och driver industrisolparker i 12 europeiska länder, har precis avslutat utvecklingsprocessen av två sydsvenska solcellsparker i Hultsfred och Medinge och påbörjar nu två nya projekt i Sverige utöver de två andra projekt som har planerats i södra Sverige:

– Nordic Solar håller ett högt tempo och vår drivande ambition är att gå snabbt framåt i Sverige. Grön energi är mycket efterfrågad, även i de nordiska länderna, och vi är glada att kunna bidra till att skapa den produktionskapacitet som kommer att påskynda den gröna omställningen. Det höga tempot är ett av resultaten av vårt nära samarbete med vår svenska projektutvecklingspartner, Helios Nordic Energy, förklarar Nikolaj Holtet Hoff.

Enligt Helios Nordic Energy har de två parterna lyckats skapa ett bra och effektivt partnerskap:

– Vi är mycket nöjda med den snabba takten i vårt partnerskap med Nordic Solar, som är en bra match med Helios Nordic Energy både vad gäller ambitioner och kompetens. Vi ser fram emot att samarbeta kring utvecklingen av de två nya solparksprojekten i Sverige som kommer att stärka den gröna energiproduktionen till nytta för både svenska elkunder och klimatet, säger Andreas Tunbjer, VD för Helios Nordic Energy AB.

De två nya solcellsparkerna nära Örebro och på Gotland beräknas stå klara 2027 respektive 2028. Nordic Solars övriga solparker i södra Sverige beräknas vara klara för drift 2024, 2025 och 2026.

Fakta om de två nya svenska solcellsparkerna:

Fint

– Ligger i Örebro

– Kapacitet: 43 MWp, motsvarande årsförbrukningen för 5 627 svenska hushåll

– Yta: 57 hektar

– Beräknas vara klar 2027

Bron

– Ligger på Gotland

– Kapacitet: 40 MWp, motsvarande årsförbrukningen för 5 866 svenska hushåll

– Yta: 58 hektar

– Beräknas vara klar 2028