Nyheter

Positiva testresultat för Smolteks cellmaterial till elektrolysörer

Smoltek Nanotech Holding meddelar att man erhållit mycket lyckosamma testresultat avseende bolagets cellmaterial till elektrolysörer. Prototyper (demonstratorer) med endast 0,5 mg iridium per kvadratcentimeter ger lika mycket vätgas som ett standardmaterial med 2,5 mg iridium per kvadratcentimeter. Förklaringen är bolagets unika nanostruktur. Dessutom visar livstidstester att materialet går att skydda mot korrosion. Nästa steg är att börja trimma in olika tekniska parametrar för att ytterligare förbättra tekniken och nå slutmålet om 0,1 mg iridium per kvadratcentimeter.

Inom affärsområde vätgas utvecklar Smoltek ett cellmaterial till elektrolysörer (ECM) med minimal åtgång av den sällsynta ädelmetallen iridium. Elektrolysörerna blir därmed mycket billigare och den minskade åtgången av iridium per elektrolysör kommer möjliggöra att det går att skala upp global tillverkning av PEM-elektrolysörer, vilka är centrala för produktion av fossilfri vätgas.

Tekniken utvecklas av koncernbolaget Smoltek Hydrogen och i ett samarbete med en stor industriell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer har cellmaterialets prestanda utvärderats. Detta har skett genom att ett framstående tyskt tekniskt institut monterat samman Smolteks material till prototyper (demonstratorer) av kompletta elektrolysörceller som därefter har testkört dessa mot konventionella celler.

Nu är resultaten av dessa tester verifierade och de visar att med endast 0,5 mg iridium/cm2 producerar Smolteks första prototyper lika mycket vätgas en konventionell cell gör med 2,5 mg Iridium/cm2.

– Detta är ett otroligt glädjande resultat för oss. Redan idag ligger iridiumpriset på upp emot 2 miljoner kronor per kilo och förväntas stiga till 8–10 miljoner kronor per kilo innan decenniet är slut. Det visar att vårt koncept är urstarkt, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

Testerna indikerar att samma kapacitet nås med Smolteks cellmaterial som med ett standardmaterial, vilket i detta fall innehåller fem gånger mer iridium än Smolteks material. Det gör att Smoltek Hydrogens mål om att nå ner till 0,2 mg iridium per kvadratcentimeter är inom räckhåll. Nästa utvecklingssteg är att börja trimma in olika tekniska parametrar för att närma sig slutmålet om att endast behöva 0,1 mg iridium per kvadratcentimeter.

Även de initiala långtidstesterna har gett positiva resultat och Smolteks prototyper har klarat ett 1 000-timmarstest utan att degraderas. Det visar att den korrosionsbeständiga beläggningen förhindrar att kolnanofibrerna bryts ned i anodsidans mycket korrosiva miljö där vattnet håller pH-värde 0.

Fakta, ECM (Smoltek Electrolyzer Cell Material):

Smoltek egenutvecklade cellmaterial till elektrolysörer är ett kolnanofiber-baserat material med en tredimensionell struk