Nyheter

LKAB släpper rapporter om den stora ökningen av mineraltillgångar

Efter 2022 års prospektering presenterar LKAB nu sammanfattande tekniska rapporter om sina mineraltillgångar och mineralreserver. — Våra team har återigen levererat mycket framgångsrika resultat för året, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB. Jämfört med 2021 har mineraltillgångarna ökat med 18 procent och mineralreserverna minskat med sex procent. Per Geijer-fyndigheten i Kiruna har för första gången rapporterat en tillgång på sällsynta jordartsmetaller.

Mineralreserverna av järnmalm i Kiruna och Malmberget har minskat i takt med gruvproduktionen och även på grund av viss nedgradering i Kirunagruvan till följd av den seismiska händelsen 2020. Mineralreserverna i Leveäniemigruvan i Svappavaara har ökat med cirka 13 % till närmare 100 miljoner ton. Mineraltillgångarna i Kiruna har ökat med 16 % till 800 miljoner ton, och även Malmberget rapporterar en betydande ökning på 22 % till omkring 1,2 miljarder ton. I Svappavaara har mineraltillgångarna i Gruvberget ökat med 10 % till över 400 miljoner ton.

Prospekteringen i Per Geijer-fyndigheten har som tidigare rapporterats ökat mineraltillgången till 585 miljoner ton järnmalm och fosfor. Detta ökade tonnage har dessutom för första gången rapporterats som en antagen mineraltillgång av oxider av sällsynta jordartsmetaller, och det i mycket högre halter än i LKAB:s andra fyndigheter.

I slutet av 2022 hade LKAB identifierat mineralreserver på över 1,1 miljard ton och mineraltillgångar på omkring 3,2 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna (inklusive Per Geijer). Sedan starten 1890 har LKAB totalt brutit mer än 2 miljarder ton. Utöver järnmalm innehåller alla LKAB:s malmer mineraler som de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller kan utvinnas ur.

— Utsikten för att LKAB-gruvornas livslängd ska förlängas ytterligare har förbättrats rejält genom de här tillskotten till företagets mineralfyndigheter, säger Ian Cope.

Ytterligare information om LKAB:s mineralreserver och mineraltillgångar kan läsaren hitta på LKAB:s webbplats via följande länk:

https://lkab.mediaflowportal.com/documents/folder/446946/