Nyheter

Metsä Wood LVL-leverantör till Modvions vindkraftstorn i trä

Modvion och det finländska träproduktföretaget Metsä Wood har överenskommit om leverans av laminerat trä (LVL) som använder produkten i sina vindkraftstorn i trä.

– Att använda förnybara material till förnybar energi gör det möjligt att producera el från vindkraft utan några nettoutsläpp. Metsä Wood är en viktig samarbetspartner på vår väg mot att bli en ledande leverantör av nästa generations hållbara vindkraftstorn, som också kan också göra oss till en av de största användarna av laminerat trä (LVL), säger Pär Hallgren, inköpschef på Modvion.

Modvion bygger vindkraftstorn i laminerat trä och Metsä Wood spelar en nyckelroll som leverantör till företaget. Materialet är avgörande för tornens design eftersom den höga styrkan i förhållande till vikten innebär lättare torn med mindre behov av dyra förstärkningar.

– Kerto LVL möjliggör effektiv användning av materialet vilket gör produkten idealisk för hållbart byggande. Sättet som Modvion använder materialet på i sina trätorn är ett väldigt fint exempel på dess mångsidighet, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Metsä Wood.

Förutom de tekniska fördelarna med laminerat trä möjliggör materialet också kraftiga minskningar av utsläppen. Enligt en livscykelanalys gjord av det svenska forskningsinstitutet RISE minskar ett vindkraftstorn i trä utsläppen med 90 procent jämfört med ett ståltorn med samma höjd och belastning.

Eftersom trä också lagrar kol blir tornet koldioxidnegativt, då träet binder mer koldioxid än vad som släpps ut under tillverkningen av tornet. För att maximera kolinlagringen planerar Modvion att återanvända trämaterialet efter att vindkraftstornet är avvecklat.

– Mängden virke som behövs för ett Modvion-torn är mellan 300 – 1 200 kubikmeter beroende på höjd och belastning. Det innebär en koldioxidinlagringskapacitet för det laminerade träet på mellan 240 och 950 ton koldioxidekvivalenter per torn, säger Pär Hallgren.

Modvions nästa milstolpe är att bygga sitt första kommersiella vindturbintorn senare i år. Trätornet kommer monteras med en vindturbin på 2 megawatt (MW) och vara 150 meter högt inklusive bladen. Metsä Wood kommer leverera det laminerade träet.

På bilden: Metsä Wood  sågverk i Kyrö, Pöytyä, Finland