Nyheter

Pyrocell erhåller hållbarhetscertifiering

Pyrocells pyrolysoljeproduktion har erhållit hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

Att pyrolysoljan nu är ISCC-certifierad betyder att det blir möjligt att sälja den på exportmarknader utanför Sverige.

– Det känns fantastiskt roligt att vi certifierat vår produktion och produkt i enlighet med ISCC. Det är ett kvitto på att vår pyrolysolja uppfyller högt ställda krav på hållbarhet och spårbarhet genom hela försörjningskedjan, säger Pyrocells styrelseordförande Pontus Friberg, och fortsätter:

– ISCC-certifieringen ökar Pyrocells konkurrenskraft och vi kan därigenom tillsammans med Preem erbjuda pyrolysoljan till kunder utanför Sverige. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i bl. a drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp även utanför Sveriges gränser.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier. Pyrolysoljan förädlas till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil. Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Om ISCC

ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, är ett frivilligt globalt certifieringssystem som täcker hela försörjningskedjan och alla typer av bio-baserade råvaror och förnyelsebara energikällor. Systemet har det senaste decenniet utvecklats till marknadsledande. En ISCC-certifiering garanterar uppfyllelse av högt ställda krav på hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp samt spårbarhet genom hela försörjningskedjan.