Nyheter

Nytt vindenergiprojekt i nordsvästra Tyskland presenteras på WindEurope

Seaports of Niedersachsen och Niedersachsen Ports i nordvästra Tyskland presenterar nu ett vindenergiprojekt på land och till havs i Niedersachsens hamnar  på mässan WindEurope in Copenhagen.

Vindenergins betydelse för de tyska hamnarna kan inte överskattas. Den universella hamnen i Niedesachsen är ett viktigt nav för att förverkliga en hållbar och framför allt oberoende energiförsörjning i Tyskland.

– På grund av det strategiskt gynnsamma läget i hjärtat av Europa med goda förbindelser till de viktigaste sjöfartslederna och transportnäten är hamnarna i Niedersachsen en av Tysklands viktigaste logistiknav för företag som vill exportera varor i och utanför Europa, förklarar André Heim, VD Seaports i Niedersachsen GmbH, Dessutom erbjuder sjöhamnarna i Niedersachsen moderna och välutrustade faciliteter, inklusive toppmodern hanteringsutrustning och logistikledningssystem. Dessa anläggningar gör det möjligt för Seaports att effektivt hantera stora volymer last och enorma vindenergikomponenter samtidigt som de garanterar säkerheten för gods under transitering.

Vindkraft är just nu den starkaste av de förnybara energikällorna i den tyska elmixen. Närvaron på mässan förstärker Niedersachsens engagemang för att främja användningen av vindkraft i Niedersachsens hamnar för att stödja den federala regeringens planer på att uppnå fullständig täckning av energibehovet med förnybar energi till 2035.

Staten tillhandahåller cirka 100 miljoner euro för utbyggnad av havsbaserad vindkraft enbart i Cuxhaven. I framtiden avses kaj 5-7 avsevärt utöka kapaciteten för hantering av vindkraftskomponenter och därmed bidra till energiomställningen. ”Våra hamnar är avgörande knutpunkter för framtidens hållbara energikällor.

WindEurope positionerar sig som vindindustrins röst och främjar aktivt vindenergi i hela Europa.

Detta inkluderar över 400 medlemmar från hela värdekedjan för vindenergi: vindkraftstillverkare, komponentleverantörer, energileverantörer och vindkraftsutvecklare, finansiella institutioner, forskningsinstitut och nationella vindenergiföreningar.

Mer än 10 000 besökare och 500 utställare väntas i Köpenhamn den 25-27 april.