Nyheter

Industriarbetsgivarna: ”Regeringens budget saknar satsningar”

Text: Mikael Hedlund

Det är hög inflation och lågkonjunktur samtidigt och regeringen i vårbudgeten bedömer att lågkonjunkturen kommer att fördjupas nästa år. BNP-tillväxten bedöms minska med en procent i år och 1,2 procent under 2024. Industriarbetsgivarna ger både ros och ris till en tuff budget man tycker har för lite, nödvändiga satsningar för byggsektorn.

Arbetskraftsinvandringen har över tid varit viktig för industrin och är det än i dag. De skärpta krav regeringen vill se riskerar den gröna omställningen, anser Industriarbetsgivarna.

 – Planerade industrisatsningar i norra Sverige innebär ett behov av ytterligare cirka 25 000 anställda inom industrin de närmaste åren. Arbetskraftsinvandring är helt nödvändigt för att klara av det stora rekryteringsbehovet, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

På energisidan krävs också mycket mer.

 – Sverige måste fortsätta vara ett attraktivt land att investera i. För att inte bli omsprungna och för att locka investeringar och etableringar behöver ett antal hinder undanröjas. Alla energislag behövs för att klara den gröna omställningen. Enbart industrisatsningarna i Norrland bedöms öka elbehovet med cirka 90 TWh på bara drygt två decennier. Det motsvarar i storleksordningen 10 normalstora kärnreaktorer eller många tusen vindkraftverk. För att satsningarna ska lyckas krävs krafttag på elområdet. Ödesfrågan handlar om att säkra tillgången till fossilfri el där och när den behövs, till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris. Regeringen har kommit med flera bra initiativ som att bygga ut kärnkraften och att korta ner tillståndsprocesserna men mer handlingskraft behövs. Det handlar om att säkerställa sysselsättningen inom industrin men också möjligheten att skapa nya jobb.

Att 719 miljoner kronor tillförs vuxenutbildningen är däremot en välkommen satsning i regeringens vårändringsbudget, den gynnar det livslånga lärandet. Merparten av dessa medel, 400 miljoner kronor går till regionalt yrkesvux. Det blir nu särskilt angeläget att följa upp hur pengarna används och att de även kommer industrins företag till del.

– Dessa satsningar är än mer viktiga då arbetslösheten förväntas stiga till 8,3 procent under 2024. Kompetensutveckling och matchning på arbetsmarknaden kan få fler i arbete. Samtidigt är det viktigt att produktiviteten stärks för ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

A-kassan hålls oförändrad. Vad är uppfattningen här från Industrin?

– Det är motsägelsefullt att regeringen bibehåller nivån på a-kassan samtidigt som de framhåller att de inte vill bygga eller gynna ett bidragssamhälle. Vi ser inte att detta främjar arbetslinjen.

PÅ bilden: Per Hidesten saknar handlingskraft i vårbudgeten