Nyheter

Ny och unik helhetslösning för produktion av kyla och värme

E.ON och byggkoncernen Serneke är överens om en ny och unik helhetslösning för produktion av kyla och värme för utvecklingsområdet södra Veddesta i Järfälla kommun. Lösningen även kallad ectogrid™ kombinerar fjärrvärme med leverans av kyla via ett lågtemperaturnät samtidigt som energi återvinns, balanseras och delas mellan byggnader.

Södra Veddesta, sydväst om Barkarbystaden i Järfälla kommun, omvandlas just nu från att ha varit ett industriområde till att bli ett modernt bostads- och serviceområde. Byggkoncernen Serneke utvecklar detaljplan Veddesta III som består av sex kvarter om totalt cirka 160 000 kvadratmeter där man planerar att bygga allt från bostäder, kontor, hotell till en skidtunnel.

Den unika värme- och kylalösningen som E.ON och Serneke är överens om, kombinerar traditionell fjärrvärme med ectogridTM. Av Sernekes värme- och kylbehov kommer fjärrvärme att stå för ca 65 procent, medan övrig energi kommer från energiåtervinning. Överskottsenergin balanseras och delas mellan byggnaderna i kvarteren. Hela systemet optimeras och styrs samtidigt via E.ON:s digitala plattform ectocloud™ som kan möjliggöra integration av andra energilösningar så som sol-, lagrings- och laddlösningar.

– Det rör sig om en lösning i framkant som visar på möjligheterna med att kombinera fjärrvärme från vårt kraftvärmeverk i Högbytorp med ectogridTM. Att kunna dela energi utifrån olika kyla- respektive värmebehov är en viktig del i omställningen mot ett mer hållbart energisystem, säger Anette Blücher, chef E.ON Energiinfrastruktur.

Det omfattande kylbehovet för Sernekes kommersiella fastigheter kommer att producera överskottsvärme och återvinningen av den överskottsvärmen beräknas sänka Sernekes behov av primärenergi till området.

– Det här är en teknisk lösning som passar våra kvarter väldigt väl, där vi har ett stort kylbehov och traditionellt värmebehov fördelat mellan bostäder och kommersiella lokaler. Det är denna typ av lösningar för energiförsörjning som är framtiden, där man optimerar värme-kylabehovet såväl lokalt som centralt, men också ser till att ha så låga förluster som möjligt i distributionen. Det är helt i linje med Sernekes hållbarhetsmål, säger Ola Serneke, VD på Serneke Invest.

E.ON inleder arbetet med ectogrid™ och byggnation av ett lågtemperaturnät under våren 2023.

På bilden: Södra Veddesta omfattar sex kvarter om totalt cirka 160 000 kvadratmeter där Serneke planerar bostäder, kontor, och hotell. E.ONs ectogrid™ ska kombinerar fjärrvärme med leverans av kyla samtidigt som energi återvinns, balanseras och delas mellan byggnader

Illustration: TMRW.SE