Nyheter

Unikt partnerskap gör skalbar teknik för koldioxidavskiljning till verklighet

Effektiv koldioxidavskiljning kommer inte längre att vara förbehållet storskalig verksamhet inom tunga industrier, efter att Ingersoll Rand och Aqualung samarbetat för att utforma en modulär, skalbar och omedelbart användbar lösning för koldioxidavskiljning.

De två företagen har tecknat ett avtal som understryker deras engagemang för att skörda mer hållbara energiresurser och är redan på väg att lansera den första kommersiella prototypen av deras gemensamt skapade system för koldioxidavskiljning. Prototypen kombinerar Ingersoll Rands blåsmaskin- och vakuumlösningar med Aqualungs membranteknik för att skapa ett säkert, absorberingsfritt och mycket kompakt system för koldioxidavskiljning för industrigas och biogas.

Sektorn för koldioxidavskiljning förväntas enligt vissa uppskattningar växa med en årlig tillväxttakt på 20% fram till 2032 och har potential att växa ännu mer och bli en industri som omsätter en miljard dollar, samtidigt som den bidrar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Ekonomiska problem håller dock tillbaka dess spridning, eftersom kostnaderna för avskiljning fortfarande är höga, vilket innebär att det till stor del har överlåtits till storskaliga verksamheter inom tunga industrier att dra nytta av tekniken.

Ingersoll Rand och Aqualung försöker ta itu med denna ojämlikhet och göra livsduglig koldioxidavskiljning tillgänglig för betydligt fler aktörer inom industrin, inklusive medelstora och småskaliga verksamheter. Detta är en utveckling som kommer i rätt tid, då pressen ökar på regeringar och företag att ta snabbare steg mot Net Zero 2050.

Frigörande av koldioxid för ökad hållbarhet

Aqualungs patenterade membranteknik är kulmen på mer än 20 års forskning från Norges universitet för vetenskap och teknik, och eftersom den inte innehåller några giftiga tillsatser krävs ingen särskild ombyggnad av platsen för installation. Dessutom är företagets lösningar för koldioxidavskiljning energi- och utrymmeseffektiva och kan eftermonteras i flera angränsande anläggningar på en gång. Detta leder till att kostnaderna för koldioxidavskiljning sjunker så att tekniken blir tillgänglig för många fler industriella aktörer.

Det krävs blåsmaskiner och vakuumpumpar för att skapa drivkraft i membransystemet, vilket ledde till att Aqualung tog kontakt med Ingersoll Rand, som har en bred portfölj med flera tekniker och utrustningar inom detta område. Ingersoll Rand tillhandahöll faktiskt mer än bara material till projektet: företaget kartlade också tillämpningslösningar på hög nivå och gav Aqualung råd om hur man optimerar utrustningen för att uppfylla förändrade specifikationer med tiden. Nästan femtio procent av Aqualungs enhetskostnader för koldioxidavskiljning tillskrivs maskinerna, vilket visar hur viktigt det är med en lämplig partner i leveranskedjan.

Kristof Suykerbuyk, Sustainable Energy Markets Manager EMEA, Ingersoll Rand:

– Aqualung behövde en helhetslösning som också kunde anpassas och skalas för att möta behoven hos företag av alla storlekar. Vår omfattande produktportfölj, vårt löpande implementeringsstöd och våra skräddarsydda konfigurationsverktyg möjliggör ett flexibelt tillvägagångssätt där Aqualungs kunder kan börja avskilja koldioxid direkt i en skala som uppfyller deras nuvarande behov, samtidigt som de kan visualisera lämplig utrustning för att göra det i större skala i framtiden. Det är ett pågående samarbete och vi ser fram emot att göra denna koldioxidresa tillsammans.

Andrew Robbins, vd för Aqualung:

– Ingersoll Rand berör varje aspekt av vår verksamhet. De är vår huvudleverantör av utrustning och kan inte bara utforma den lösning vi behöver, utan även skala upp olika tillämpningar för att stödja våra kunders växande behov och det ökande sociala intresset för att påskynda utvecklingen mot Net Zero. Som partner hjälper de oss att utforma systemet på ett optimalt sätt, genom att använda en uppsättning produkter och varumärken som fungerar sömlöst och effektivt tillsammans.

– De har också varit mycket ambitiösa och erkänt koldioxidavskiljning som en spännande och viktig marknad. De vill vara en del av den och växa tillsammans med oss.

Ett unikt partnerskap och en unik lösning

Efter ett flertal pilottester runt om i världen kommer den första kommersiella enheten att lanseras inom kort i Arkansas, USA. Tekniken kommer att fånga upp koldioxid från en naturgaspanna och leverera koldioxid till samarbetspartnern Standard Lithium för att skapa litiumkarbonat för den växande marknaden för batterier till elbilar.

Aqualung har ett stort antal projekt som kommer att inledas under de närmaste åren och samarbetar med tillverkare inom cement-, järn- och stål-, kalk-, litium-, prospekterings- och produktions-, gasturbin-, sjöfarts-, kol-, livsmedels- och avfallsindustrin.

Ingersoll Rand och Aqualungs modulära lösningar kan byggas utanför anläggningen och är utformade på ett sådant sätt att de är relativt snabba att installera, vilket sparar pengar och utrymme. De erbjuder också ett antal olika skalbarhetslösningar, vilket gör att kunderna kan utöka sin koldioxidavskiljning efter behov. Projekten kan etableras i medelstor skala tills en effektiv process är etablerad, och sedan växa till en mycket större skala; eller så kan mindre enheter genomföras separat och sedan anslutas med en gemensam infrastruktur, vilket resulterar i en stor enhet som förbättrar effektiviteten över hela linjen.

Robbins tillägger:

– Vi är mycket glada över att Ingersoll Rand är mer än en leverantör, och att de visar framsynthet och vill vara en drivkraft för renare teknik genom att påskynda vårt erbjudande bortom alla förväntningar. Vi kan inte vänta på att se vad framtiden har att erbjuda för båda företagen.