Nyheter

Norra Skog: ”Utred jordförvärvslagen på nytt”

”Jordförvärvslagen har till syfte att gynna sysselsättningen och boendet i glesbygd samt bibehålla balansen i markinnehavet mellan enskilda fysiska personer och juridiska personer. Skogsägarföreningen Norra Skog efterlyser nu en förstärkning av lagen och att kryphål täpps igen för att stärka det enskilda skogsägandet.”

Det skriver Stig Högberg, styrelseordförande i Norra Skog,  i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren:

”Utred jordförvärvslagen på nytt, uppmanar Stig Högberg, styrelseordförande Norra Skog.”

”Jordförvärvslagen har till syfte att gynna sysselsättningen och boendet i glesbygd samt bibehålla balansen i markinnehavet mellan enskilda fysiska personer och juridiska personer. Skogsägarföreningen Norra Skog efterlyser nu en förstärkning av lagen och att kryphål täpps igen för att stärka det enskilda skogsägandet.”

”Den 15 april 2023 ändras jordförvärvslagen (1979:230) genom att definitionen av lantbruksegendom utvidgas till att omfatta, inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering.”

Läs hela debattartikeln här:

www.vk.se