Nyheter

Ernströmgruppen förstärker sin satsning inom elektro genom förvärvet av MCS Elektrotavler AS

Ernströmgruppen har förvärvat 70% av aktierna i MCS Elektrotavler AS, en norsk producent av kapslad elteknik med konstruktion och tillverkning på tre platser runt Oslo. Bolaget omsatte 120 MNOK under 2022 och kommer att ingå i Elektroklustret inom affärsområdet New Platforms.

Företaget som grundades 1998 förser olika branscher i Norge inom exempelvis industri, bostadsbyggande och infrastruktur med apparatskåp, elcentraler och ställverk för eldistribution inom lågspänningsområdet. All projektering och montering sker i Biri, Jaren och Mjöndalen i närheten av Oslo. Nuvarande ledning kvarstår som delägare och samtliga 45 anställda kommer arbeta kvar i bolaget.

Tillväxt i Norge inom kapslad elteknik är strategiskt viktigt för Ernströmgruppens elektrokluster med tanke på hur snabbt elektrifieringen går. I takt med att fossildrivna bilar fasas ut, utbyggnaden av sol och vindkraft intensifieras samt med Norges nationella mål om elektrifiering av alla inrikesflyg innan 2040 bedöms tillväxten bara öka. Genom att bidra till utvecklingen av att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor minskar vårt avtryck på jorden och vi bidrar till hållbar energi för alla i linje med FN:s hållbarhetsmål.

– Förvärvet är en viktig pusselbit i vår fortsatta ambition att bygga Elektroklustret till ett självständigt affärsområde. Med MCS Elektrotavler utökar vi markant vårt erbjudande och position i Norge och får samtidigt ett tillskott av erfarenhet och tekniskt kunnande med ett genuint fokus på att leverera bästa service och kvalitet till sina kunder, säger Jonas Kewenter klusterchef för Elektro på Ernströmgruppen.

Ernströmgruppens Elektrokluster består sedan tidigare av de svenska bolagen BS Elcontrol, Rimeda, TransElMatic och Hammarel samt Enira i Norge. Elektroklustret består nu av 9 produktionsenheter där 200 anställda bidrar till en omsättning om drygt 500 mSEK.

– Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med Ernströmgruppen och är övertygade om att vår gemensamma erfarenhet kommer att utveckla MCS Elektrotavler till nästa nivå. I samarbete med övriga bolag inom elektroklustret har vi möjligheter att erbjuda nya och innovativa lösningar till våra kunder, säger Hallgeir Haga daglig ledare och delägare MSC Elektrotavler.