Nyheter

Enviros vd Thomas Sörensson gästar The Tyre Recycling Podcast: ”Partnerskapet är en game-changer”

Den 12 april gästade Thomas Sörensson brittiska The Tyre Recycling Podcast, med anledning av det nya avtalet med Antin Infrastructure Partners som offentliggjordes 29 mars 2023. I intervjun berättar Thomas Sörensson om partnerskapet med Antin, den potentiella marknaden och Enviros planerade anläggning i Uddevalla.

– Detta är verkligen en ”game-changer” i branschen. Jag tror att detta kommer att bana vägen för pyrolys och möjligheterna för hållbara material och cirkulär ekonomi – både för kimrök och pyrolysolja från däck. De tre olika parterna [Enviro, Antin Infrastructure Partners, Michelin] bidrar alla med betydande och viktiga erfarenheter, säger Thomas Sörensson, vd Enviro, i intervjun.

Hela intervjun ser du här (på engelska).

Ett utdrag av intervjun hittar du nedan.

Enviro har möjligheten att köpa in sig till en ägarandel som motsvarar 30 procent, hur fungerar det?

– När vi inledde den strategiska utvecklingen av företaget för flera år sedan, som började med partnerskapet med Michelin, ville vi se till att vi har en långsiktig möjlighet att ta del av de infrastrukturinvesteringar som sker, och vara del av värdeskapandet över tid, inte bara som teknikleverantör utan som delägare. Det är naturligtvis oerhört fördelaktigt för oss och våra aktieägare.

Vad är Antins roll i joint-venture partnerskapet?

– Antin är en välkänd specialist på denna typ av infrastrukturinvesteringar. De är baserade i Frankrike men har en global närvaro med omkring 200 anställda som fokuserar på denna typ av infrastrukturutveckling. De har kapacitet för större investeringar, på mogna marknader. Detta är vad de kallar en Next-Gen-investering där de utforskar ny potentiell infrastrukturteknik som [Enviros] och försöker hitta de bästa teknikleverantörerna och partnerna. Antin har valt oss och efter en flerårig utvärdering av olika teknikleverantörer.

– Vi [Enviro] har pratat om att etablera Uddevalla ett tag, men den strategiska plan som vi kommunicerat har alltid omfattat etableringen av flera anläggningar. Den strategin kan vi nu genomföra tillsammans med Antin och ledningsgruppen för det gemensamma företaget.

Målet att återvinna 1 miljon däck till 2030 är anmärkningsvärt ambitiöst. Hur stor andel av materialen tror du kommer att gå tillbaka till däckindustrin?

– Den siffran är ett mål som vi kommunicerat tidigare och den bygger på vår bedömning av den potential som finns. Om vi tittar på den totala marknaden letar alla inom däckindustrin efter nya hållbara alternativ och återvunnen kimrök är definitivt en lösning som vi har bevisat från Enviros och Michelins sida kan återinföras, i såväl vanliga däck som i tävlingsdäck.

När det gäller frågan om den växande marknaden, hur många anläggningar ser Enviro i Europa?

– Jag kan inte ge en siffra för tillfället eftersom det beror på kapaciteten hos de anläggningar som etableras – större kapacitet ger färre anläggningar och tvärtom.

Företag som tidigare inte ville prata om återvunnen kimrök pratar nu om det. Vad tror du att det är som har förändrats och varför tillverkarna nu satsar på återvinning?

– Jag tror att det är flera olika saker som har hänt under de senaste åren. Naturligtvis handlar det om miljön, både lagstiftningen och marknaden går i en riktning som gör att vi inte har något annat val än att hitta alternativa resurser till fossila råvaror. Däckindustrin sätter enormt tryck på kimrökproducenterna för att hitta lösningar men till det kommer även ett ökat tryck från slutkunderna.

– De stora fordonstillverkarna driver på omställningen och pratar nu med alla underleverantörer inom gummi- och däckindustrin för att se till att de uppfyller deras ambitioner när det gäller att öka andelen återvunna och hållbara material. Detta förändrar hela branschen. Tidigare var vi [Enviro] teknikleverantörer som bad om att få lägga in material i produkten. Nu designas det in i produkterna.

– Det har också skett en utveckling av vår teknik och därmed kvaliteten från vårt återvunna material. Rent generellt har vi också blivit mycket mer professionella i alla avseenden under de senaste fem åren eller så. Jag vet att även flera av våra konkurrenter också har tagit stora steg när det gäller att förstå tekniken, egenskaperna hos materialen och marknadens krav.

– Det finns inget val, vi behöver fler hållbara lösningar och Enviro är mycket glada över att kunna bidra i stor skala.

När räknar ni med att Uddevalla-anläggningen ska vara i gång?

– Den kommer att vara i full drift under 2025. Det är ett stort åtagande eftersom det är den första större anläggningen i industriell skala för oss och de partners vi har. Men den här plattformen som vi etablerar nu kommer att vara den som vi kommer att rulla ut i många anläggningar framöver. Därför är det mycket viktigt att vi genomgående är noggranna i allt vi gör, att vi planerar och väljer rätt leverantörer som kan och vill expandera tillsammans med oss. Det kräver ansträngning och tid.