Nyheter

Industriarbetsgivarna om regeringens vårändringsbudget

Industriarbetsgivarna konstaterar att regeringen i vårändringsbudgeten satsar på att bekämpa inflationen, på att återupprätta arbetslinjen och på strukturreformer för högre tillväxt.

– Det är bra att regeringen tillför medel till vuxenutbildningen och till regionalt yrkesvux, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Att 719 miljoner kronor tillförs vuxenutbildningen är en välkommen satsning som gynnar det livslånga lärandet. Merparten av dessa medel, 400 miljoner kronor går till regionalt yrkesvux.

– Det blir nu särskilt angeläget att följa upp hur pengarna används och att de även kommer industrins företag till del, fortsätter Per Hidesten.

Vidare avsätts 70 miljoner kronor till Yrkeshögskolan vilket innebär fler utbildningsplatser. Detta ställer ytterligare krav på industrin att arbeta med attraktion för att fylla platserna, det gäller även vuxen- och gymnasial utbildning.

Dessa satsningar är än mer viktiga då arbetslösheten förväntas stiga till 8,3 procent under 2024. Kompetensutveckling och matchning på arbetsmarknaden kan få fler i arbete. Samtidigt är det viktigt att produktiviteten stärks för ökad sysselsättning.

– Sverige har under senare år stadigt halkat efter i produktivitetsutvecklingen, vi har inte blivit effektivare. Det är viktigt att vi kommer på banan igen. Svensk industri har all möjlighet att skapa sysselsättning och export för BNP och välfärd och samtidigt är basindustrin nyckeln till den gröna omställningen med sina produkter till batterier, biodrivmedel och hållbar ny teknik. Därför är det viktigt att regeringens produktivitetskommission prioriterar rätt.

– Vi vill vara tydliga med de hinder som måste undanröjas, vi behöver se kortare tillståndsprocesser, stärkta förutsättningar för industrins kompetensförsörjning och god tillgång på el till rimliga priser.

Ett hinder är förslaget i Tidöavtalet om att begränsa för arbetskraftsinvandringen.

– Arbetskraftsinvandringen har över tid varit en viktig del i svensk industrihistoria och är det än i dag. Industrin kommer inte att klara den gröna omställningen utan arbetskraftsinvandring, avslutar Per Hidesten.