Nyheter

E.ON bygger om ställverk för 110 miljoner i Fosie

E.ON satsar 110 miljoner kronor på att bygga om och bygga ut ställverket i Fosie. Syftet är att öka ställverkets kapacitet.

– Vår ambition är ett robust energisystem, som möjliggör den gröna energiomställningen, nya industrietableringar och regional tillväxt, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Projektet omfattar utbyggnad och byte av utrustning i 130- och 10-kilovoltnäten, som tas i drift under det fjärde kvartalet 2024.

Projektet är en del av E.ONs största investeringsprogram till dags dato. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten.

­– De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Peter Hjalmar.