Nyheter

Sista pusselbiten för Torsboda på plats

Bergtäkten var den sista avgörande delen som måste till för att Torsboda Nord ska stå redo för kommande etableringar. Nu är markaffären mellan Torsboda och Fröléns Kross AB klar.

— Vi har nu nått den punkt där siten växlar upp till sin fulla potential, säger Stefan Dalin, styrelseordförande för Torsboda Industrial Park.

På skärtorsdagen skrevs avtalet som gör Torsboda Nord komplett. Bodil Hansson, vise ordförande i styrelsen för Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall menar att bergtäkten har varit en viktig pusselbit sedan start.

— Redan när vi startade upp arbetet inför den eventuella Northvolt-etableringen såg vi att den här täkten var en viktig del för att göra siten till en stark aktör i den gröna omställningen.

I förhandlingarna har det varit Maria Fröléns högsta prioritet att säkra upp att företaget kommer fortsätta driva sin verksamhet i Timrå.

— Vi har fortsatt nyttjanderätt på marken åtminstone fram till årsskiftet, och kommer tillsammans med Torsboda och Timrå kommun hitta en ny plats för vår verksamhet i Timrå. Plus att vi har vår täkt Lagmansören mellan Bergeforsen och Indal så att såväl transporter som grustillgång säkras.

Maria Frölén menar att även om det bär lite emot sälja en bergtäkt som varit en del av familjeföretaget sedan 70-talet, så känns det gott i företagarhjärtat.

— En etablering i Torsboda kommer generera mer jobb till alla företagare, inte minst i vår bransch under anläggningstiden. Det känns bra att vi både kommer att driva och utveckla vår egen verksamhet här i Timrå — och samtidigt vara en möjliggörare för hela regionens utveckling. Vi måste alla hjälpas åt i arbetet att verka för ett livskraftigt näringsliv.

Torsboda Industrial Parks ordförande Stefan Dalin tillika kommunstyrelseordförande i Timrå förklarar att det har varit en pågående dialog med ömsesidig vilja från båda parter att landa i en lösning.

— Tack vare Maria, hennes familj och deras engagemang har vi nått den punkt där Torsboda nu växlar upp till sin fulla potential.

Vad händer härnäst?

— Nu kan vi slutföra detaljplanen för Torsboda Nord och den processen börjar med ett samråd där närboende och intressenter får tycka till för skapa bästa möjliga förutsättningar för alla. Sannolikt kan detaljplanen beslutas under sensommaren eller början av hösten. Därefter kan Torsboda erbjuda plats för fler typer av företagsetableringar.

Vilka kommer de etableringarna att vara?

— Grön industri är det bärande. Från Torsboda Industrial Parks sida förs dialog med flera intressenter på olika håll i världen. Uppdraget ligger fast, vårt mål är att skapa många nya arbetstillfällen i Torsboda som gynnar hela regionen, avslutar Stefan Dalin.