Nyheter

Ny undersökning: Män mer skeptiska till vindkraft än kvinnor

Mer än 7 av 10 svenskar (72 %) är positiva till vindkraft. Det visar en ny undersökning från Novus gjord på uppdrag av teknikkonsulten COWI. Kvinnor är betydligt mer positivt inställda än män och i södra delen av landet är man mer positiv än i norra.

Teknikkonsulten COWI har gett Novus i uppdrag att undersöka svenskarnas attityd till vindkraft, och generellt så är svenskarna mycket positiva. Nästan 72 procent säger att man generellt sett är positiv till vindkraft som energikälla.

– Utbyggnaden av vindkraft är en mycket viktig komponent för att lösa energikrisen. Att svenskarnas inställning är positiv till energiproduktion med hjälp av vindkraft kommer vara helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla och driftsätta de storskaliga satsningarna som behövs, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Attityd och inställning skiljer sig dock en hel del mellan män och kvinnor och vart man är bosatt i landet. Kvinnor är mycket mer positiva än män. Nästan 82 procent av svenska kvinnor uppger att de är positiva till vindkraft medan motsvarande siffra för män är 61 procent. Drygt 25 procent av männen svarar också att man är direkt negativt inställd medans motsvarande siffra för kvinnorna endast är 8 procent.

– Vindkraften är en helt central del i omställningsarbetet till ett fossilfritt samhälle. Eftersom miljö och klimat var en av de viktigaste frågorna hos kvinnor under valet i höstas, så är det naturligt att detta också återspeglas på deras inställning till vindkraft, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Inställningen skiljer sig också beroende på var man bor i landet. I södra Sverige är 73 procent generellt positiva, i jämförelse med norra Sverige där endast 58 procent är positiva.

– Att personer i södra Sverige är mer positivt inställd kan ses som en effekt av den uppdelning av elprisområden som vi har idag. Södra Sverige är i mer behov av ny elproduktion för att få ner elpriserna, och då är vindkraft nyckeln till ny och fossilfri energi på relativt kort sikt, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Vindkraftens närhet till bostaden är viktig för inställningen, och även här skiljer det sig mellan män och kvinnor samt var vindkraften är placerad. På frågan om hur man ställer sig till vindkraft i närhet till bostaden så är fortfarande en majoritet positivt inställda (53 %). Inställning till vindkraft till havs i närheten av bostaden är ännu mer positiv (65 %). Skillnaden mellan män och kvinnor kvarstår dock. Över 60 procent av kvinnorna är positivt inställda till vindkraft nära bostaden medans motsvarande siffra för männen är 45 procent.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av COWI. Undersökningen i Sverige är genomförd via 1001 genomförda webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.